slajder (2)

Pomóż osobom doświadczającym przemocy
#budujznamidobro

Zobacz więcej
slajder (2)

Wesprzyj bezpieczeństwo i sprawność seniorów #budujemybezpieczeństwo

Zobacz więcej
#Aktywizujemy

potrzebujące rodziny, młodzież i seniorów do działania.

Zobacz więcej
#Ratujemy

osoby potrzebujące, niesamodzielne, doświadczające przemocy, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Zobacz więcej
#Tworzymy

kampanie, warsztaty, które ukazują źródło problemu, na który chcemy zwrócić uwagę.

Zobacz więcej

Jak pomóc?

Wybierz najlepszą dla siebie

formę zaangażowania

Fundacja A.R.T od 2008 roku koncentruje swoje działania na profilaktyce przemocy i przeciwdziałaniu wykluczeniu w funkcjonowaniu społecznym i rodzinnym poprzez działania edukacyjne, poradnictwo specjalistyczne, integrację wewnątrz i międzypokoleniową oraz rozwój zainteresowań, kompetencji i postaw prozdrowotnych dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów.

Nie dokonalibyśmy tego bez zaangażowania naszych Partnerów, Sponsorów, Darczyńców i Wolontariuszy. Dołączcie do Nas!