5-lecie Fundacji A.R.T.

Fundacja A.R.T. powstała równo 5 lat temu jako sformalizowanie działalności wolontarystycznej. Początkowo nazywała się SIMETRIS, ale symetria daleką była od problemów, z którymi na co dzień się borykaliśmy. Po burzliwych dyskusjach pojawił się A.R.T., bo dotknęliśmy pewnej metody, która zrobiła na nas wrażenie: Aggression Replacement Training., czyli Trening Zastępowania Agresji.

Trening Zastępowania Agresji jest metodą korygowania agresywnych zachowań u młodzieży, która została opracowana przez prof. Arnolda Goldsteina i jego współpracowników pod koniec lat 70. w USA. Metoda, na której opiera się trening, wywodzi się z zasad teorii społecznego uczenia się. W podejściu tym określone są podstawowe „kroki” pozwalające na nabywanie danej umiejętności społecznej i ich wypróbowanie podczas odgrywanych scenek.

Program (TZA) przystosowany do polskich realiów ma trzy komponenty odpowiadające pierwotnej wersji programu. Jest to trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości i trening wnioskowania moralnego.

Drugi komponent to trening kontroli złości polega on na tym, że młodzież przygotowuje na każdą sesję opisane niedawno sytuacje, które spowodowały złość.

Trzecim komponentem jest trening wnioskowania moralnego. „Nadawanie pozytywnego znaczenia emocjom i uczuciom, postawom i przekonaniom,  jest podstawą edukacji moralnej” (Morawski, 2004).

I co zrobiliśmy przez te 5 lat? Dla jednych właściwie nic… dla nas, traktując do tej pory jako działanie wolontarystyczne, pracując zawodowo, utrzymując rodziny i organizując im życie… bardzo wiele.

Co dalej?

Pewnie jak zwykle życie zweryfikuje dalsze plany. Na dziś dzień to dalej to Kampania „Ocaleni od przemocy”. W trakcie kampanii, planujemy zwrócić uwagę na elementarne prawo człowieka, do życia w pokoju, poprzez uświadomienie każdemu człowiekowi jego prawa do emocji, a także w trzecim roku kampanii do prawa lexis, które powinno chronić człowieka doświadczanego przemocą w rodzinie.  Poprzez cykl różnorodnych projektów chcemy zwrócić uwagę na to, że można żyć inaczej. Wystarczy chcieć poprosić o pomoc.

Szczegóły dotyczące Kampanii prosimy śledzić wchodząc na link:

https://fundacjaart.pl/projekty-fundacji/ocaleni-od-przemocy/134-ocaleni-od-przemocy-kampania-spoleczna-aktywizujaca-na-lata-2014-2016

A o naszych codziennych działaniach dowiecie się Państwo ze strony:www.fundacjaart.pl

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy, abyśmy razem mogli pomagać!

Zarząd, Rada Fundacji, Wolontariusze i Sympatycy Fundacji!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij