Alimentacyjne legendy – odcinek 3

„Mam nową rodzinę i nowe dziecko, więc na byłą i byłe dzieci nie mam już kasy.”

 

Zawsze trudno mi ze spokojem komentować używanie tego argumentu. Sam zwrot, że alimenty płacone są „na byłą” jest jedną z częściej powtarzanych legend. Dodatkowo argument o „nowych dzieciach”, który rzekomo usprawiedliwia niepłacenie alimentów na „byłe dzieci” jest, co najmniej, wyjątkowo niefortunnym wyrażeniem. Obowiązek alimentacyjny, określony w orzeczeniu sądowym jest jednoznaczny i wskazuje wprost, że alimenty zasądzane są przez Sąd na rzecz małoletniego do rąk opiekującego się nim rodzica. Trudno o bardziej dobitne wskazanie, że alimenty nie są przeznaczone dla drugiego z rodziców a jedynie przekazywane do jego rąk. Czy więc wejście przez obowiązanego w nowy związek i posiadanie w nim kolejnych dzieci, może być powodem do zaprzestania płacenia alimentów? Cóż, nowy związek, nowe dzieci, nowe wydatki. Czy jest to więc argument za zaprzestaniem płacenia alimentów lub ich samowolnym zmniejszeniem? Pozostawanie w nowym związku i posiadanie kolejnych dzieci nie prowadzi ani do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, ani nawet do jego automatycznego zmniejszenia. Zobowiązany do alimentów rodzic nie może żądać uznania wygaśnięcia wobec niego obowiązku alimentacyjnego tylko z powodu pojawienia się kolejnego dziecka. Obowiązany może ewentualnie złożyć do Sądu wniosek o zmniejszenie raty alimentacyjnej, ale należy pamiętać, że Sąd przy ustalaniu wysokości alimentów kieruje się zasadą wyrażoną w treści przepisu art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

Dodatkowym wskazaniem, może być również praktyka orzecznicza: „Sam fakt urodzenia się kolejnego dziecka nie pociąga za sobą automatycznie ustania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pozostałych dzieci. Może on ewentualnie wpłynąć na rozmiar istniejącego obowiązku (wysokość rat alimentacyjnych).”

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2002 r., V CKN 1032/00

Jeżeli więc rodzic zobowiązany do płacenia alimentów uważa, że nowy związek i posiadanie w nim kolejnego dziecka jest wystarczającym powodem do samodzielnego zmniejszenia wysokości raty alimentacyjnej lub co gorsza całkowitego zaprzestania płacenia alimentów, pozostaje w błędzie, o czym dotkliwie przekonał się już niejeden rodzic.

Zamknij