Czy szarpanie, ośmieszanie, wyzywanie to przemoc? „Każdemu przecież się zdarza”

„Czasem się zdenerwuje, to po prostu musi emocje rozładować. Ale przecież tak nie myśli”

 

Przemocą jest każde działanie, które jest intencjonalne, narusza prawa i dobra drugiego człowieka, powoduje szkody fizyczne i psychiczne, w którym jest znacząca przewaga jednej ze stron nad drugą.  Warto uświadomić sobie jakie są rodzaje przemocy. Mówimy o przemocy:

  • fizycznej (popychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie pomocy, inne);
  • psychicznej ( wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, inne;
  • seksualnej (wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, inne;
  • ekonomicznej (odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, przymuszenie do zaciągania kredytów, niszczenie rzeczy osobistych, inne).

 

Szarpanie, ośmieszanie, wyzywanie poniża, sprawia przykrość i ból osobie doznającej tego typu zachowań. Nie zachowujemy się tak wobec przełożonego, znajomych, obcych ludzi. Dlaczego? Bo zwyczajnie spotkałyby nas za to różnego rodzaju konsekwencje, których nie doznamy od bliskiej osoby, która jest ofiarą tego rodzaju przemocy.

 

Działanie „Praga Przeciw Przemocy” współfinansowane przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.