Nowy raport Międzynarodowej Organizacji Zdrowia – „przemoc wobec kobiet jest globalnym problemem zdrowotnym o skali epidemii”

20 czerwca Międzynarodowa Organizacja Zdrowia we współpracy z London School of Hygiene & Tropical Medicine i South African Medical Research Council opublikowała raport Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence.

Raport był pierwszym systematycznym badaniem globalnych danych o przemocy wobec kobiet. Wyniki pokazują, że 35% kobiet doświadczy w swoim życiu przemocy, a 30% kobiet doświadczy przemocy ze strony partnera.

Raport podkreśla konieczność zaangażowania wszystkich sektorów w wyeliminowanie tolerancji wobec przemocy wobec kobiet. Nowe zalecenia Międzynarodowej Organizacji Zdrowia opublikowane razem z raportem mają na celu wspomożenie krajowych sektorów zdrowia w odpowiadaniu na problem przemocy wobec kobiet.

Raport również jasno pokazuje, że przemoc wobec kobiet bardzo realnie przekłada się na ich problemy zdrowotne, na przykład:

  • 38% kobiet zamordowanych na świecie, jest zabijanych przez swoich partnerów
  • Przemoc ze strony partnera znacząco przykłada się do problemów psychicznych.
  • Kobiety, które padają ofiarą przemocy ze strony partnera dwa razy częściej mają problemy alkoholowe.
  • Kobiety, które padają ofiarą przemocy ze strony partnera 16% częściej rodzą dzieci o niskiej wadze urodzeniowej.

Profesor Charlotte Watts z London School of Hygiene & Tropical Medicine tak komentuje te wyniki: „Te nowe dane pokazują, że przemoc wobec kobiet jest niezwykle powszechna. Musimy pilnie zainwestować w prewencję i adresować przyczyny tego globalnego problemu zdrowotnego”.

Raport zawiera również konkretne zalecenia dla sektora zdrowia, między innymi:

  • Osoby zatrudnione w sektorze zdrowotnym muszą być przeszkolone do rozmowy o przemocy.
  • Powinny być jasne procedury opieki nad ofiarami przemocy.
  • Konsultacje powinny się odbywać w odpowiednich warunkach.
  • Musi być zapewniony system, który skieruje kobiety do innych potrzebnych im usług.
  • W wypadku napaści seksualnej musi być zapewniony system wsparcia dla kobiet, który zaspokoi ich potrzeby fizyczne zarówno jak i psychiczne.

Raport WHO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij