„Rok pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021”.

Wyniki badań opracowane w raporcie dostarczają wiedzy na temat wpływu pandemii na organizacje, poziomu ich aktywności, nowych działań podejmowanych w odpowiedzi na problemy wywołane pandemią. W raporcie przyglądamy się wnętrzu organizacji (sytuacja finansowa, pracownicy i wolontariusze) oraz ich otoczeniu (odbiorcy, partnerzy). Sprawdzamy też jak organizacje korzystały z różnego rodzaju wsparcia zewnętrznego oraz jakie mają dziś kluczowe problemy i potrzeby. Temat pracy w pandemii będzie zaprezentowany w osobnym raporcie, który opublikujemy wkrótce.

W raporcie „Rok w pandemii” znajdują się nie tylko dane z badania ankietowego, ale też wypowiedzi przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, przykłady z życia organizacji potraktowane jako ilustracje do opisywanych zjawisk oraz komentarze ekspertek i ekspertów pozwalające spojrzeć na wyniki badań z szerszej perspektywy.

rok-w-pandemii-badania-klon-jawor

Autorem badania i raportu jest Stowarzyszenie Klon/Jawor.

 


 

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.