Buduj z nami dobro!

Od 2008 roku pomagamy ofiarom przemocy poprzez udzielanie specjalistycznego, indywidualnego wsparcia. Od marca 2020 roku nastąpił wzrost Potrzebujących o 150%! Na długofalową pomoc specjalistyczną stać niewiele osób, na kilkumiesięczne oczekiwanie na jej udzielenie – nie stać prawie nikogo. A takiej pomocy może potrzebować każdy: nagle, nieoczekiwanie, w końcu.

Dlatego tworzymy na warszawskiej Pradze Północ nowe miejsce czyli „PRASKIE CSR” (Praskie Centrum Społecznego Rozwoju). Miejsce dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów zagrożonych, uwikłanych w przemoc, doświadczających związanych z tym trudności: osobistych, partnerskich, opiekuńczo-wychowawczych, prawnych. Profesjonalną i bezpłatną pomocą służyć im będą: psycholodzy (w tym dziecięcy), pedagodzy, terapeuci, psychiatra, prawnik.

Pierwszy krok za nami! Wynajęliśmy lokal przy ul. Dąbrowszczaków 8, który wymaga remontu i adaptacji pomieszczeń na gabinety specjalistów, w tym psychiatry oraz sali do warsztatów grupowych.

Zwracamy się z prośbą o pomoc w tworzeniu Praskiego CSR. Na bieżąco zamieszczać będziemy poniżej posty informujące o postępach prac.

Inwestycję podzieliśmy na kilka etapów:

ETAP I – DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ: REMONT I ADAPTACJA

Koszt: 90.000 PLN

Kwota i materiały pozyskane: 16.000 PLN 27 715 PLN 17 715 PLN

Brakująca kwota: 74 000 PLN 46285 PLN 28 570 PLN pozwoli zapłacić wynagrodzenie robotnikom wykonującym remont oraz pokryć podstawowe koszty eksploatacyjne.

Drodzy Państwo, dzięki Państwa pomocy otrzymaliśmy wszystkie materiały budowlane i wykończeniowe niezbędne do wyremontowania i adaptacji lokalu.

Dziękujemy serdecznie.

ETAP II – WYPOSAŻENIE GABINETÓW, PRZYGOTOWANIE RECEPCJI, ZAPLECZA BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO

Drodzy Państwo, dzięki Państwa pomocy otrzymaliśmy wszystkie meble niezbędne do wyposażenia lokalu.

Dziękujemy serdecznie.

ETAP III – POZYSKANIE ŚRODKÓW NA USŁUGI SPECJALISTYCZNE W 2021 R., W TYM: PEDAGOG, PSYCHOLOG, PSYCHOLOG DZIECIĘCY, TERAPEUTA, PRAWNIK, PSYCHIATRA.

Koszt: 200 000 PLN I Kwota, którą dysponujemy na rok 2021:  58.800 PLN ( Środki z pozyskanych dotacji od Narodowego Instytutu Wolności oraz Miasta Stołecznego Warszawa) I Brakująca kwota:  141 200 PLN

Przekaż darowiznę na „Praskie CSR”

Na bieżąco zamieszczać będziemy poniżej aktualności z postępami prac

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *