Best Practice

Informacja prasowa w sprawie stworzenia...

A.R.T fundacjaart.pl to projekt, który ma za zadanie pokazywać działania prewencyjne oraz szeroko rozumianą pomoc ofiarom przemocy. Prowadzimy doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla [...]

Przeciw Przemocy

Jak zdefiniować pojęcie przemocy w rodzinie? Możemy ją określić jako zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące [...]
Pages