„Patent na moc 2”- kompleksowy...

Badanie pn. „Ogólnopolska diagnoza infrastruktury wsparcia osób doznających przemocy oraz ocena efektywności i skuteczności stosowanych form pomocy” zrealizowane w 2017 r. na zlecenie [...]
Best Practice

Informacja prasowa w sprawie stworzenia...

A.R.T fundacjaart.pl to projekt, który ma za zadanie pokazywać działania prewencyjne oraz szeroko rozumianą pomoc ofiarom przemocy. Prowadzimy doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla [...]

Przeciw Przemocy

Jak zdefiniować pojęcie przemocy w rodzinie? Możemy ją określić jako zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące [...]
Pages