Zakończenie działań związanych z poradnią e...

Uprzejmie informujemy, iż działalność poradni mailowej zostaje zamknięta z dniem 01.10.2019r. Przypominamy, że wsparcie i poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie można [...]

Poradnia m@ilowa – ważne

Ważne! Pisząc do poradni m@ilowej: dla Dorosłych poradnia@przeciwprzemocy.pl dla Dzieci i Młodzieży kumpel@przeciwprzemocy.pl wyrażasz zgodę na ewidencję w naszej bazie danych. Niezbędne jest to [...]

Kampania 16 dni Akcji Przeciw Przemocy ze...

Wczoraj, 25ego listopada, rozpoczęła się Kampania 16 dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć o temacie przewodnim „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację […]

Powiedz O TYM komuś.

!!! Pamiętaj, że*: Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez Policję zgodnie z obowiązującym prawem: Interwencja tzn.: po zgłoszeniu telefonicznym policja wysyła jednostkę [...]

„PORADNIA M@ILOWA A.R.T.”...

Celem ogólnym projektu „poradnia m@ilowa” jest zapewnienie mieszkańcom miast i miasteczek, a także osobom mieszkającym poza granicami naszego kraju wsparcia i poradnictwa z zakresu [...]
Pages