„Czas dla Rodziny” – wspólny projekt Fundacji A.R.T. oraz Fundacji UNA

Od 1 grudnia 2018 roku Fundacja A.R.T. i Fundacja UNA będą wspólnie realizować projekt „Czas dla Rodziny”. Obejmuje on kompleksowe działania o charakterze edukacyjnym, rozwojowym, wspierającym i integrującym, skierowane do rodzin oczekujących na narodziny dziecka, rodzin z dziećmi w wieku do lat 5, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 1-3, zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy. Współpraca Fundacji  pozwala nam objąć kompleksowo cały system rodzinny co będzie mocną stroną wspólnego projektu. Zaproponujemy w nim  zajęcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym dla rodzin z małymi dziećmi, uwzględniające udział dziadków, opiekunów oraz potrzeby ogólnorozwojowe dzieci w poszczególnych przedziałach wiekowych; zajęcia sprzyjające integracji międzypokoleniowej oraz budowaniu rodzinnych więzi.

W Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej prowadzonej przez Fundację A.R.T. przy ulicy B.Sawinkowa 8, zaproponujemy:

 • warsztaty ruchu rozwijającego metodą W.Sherborn ( rodziny z dziećmi od 8-9 miesiąca życia do ok.1,5r.),
 • warsztaty Mali Badacze (rodziny z dziećmi od 1,5 -3l.,)
 • warsztaty Mali Einsteini (rodziny z dziećmi od 3 – 5l.),
 • warsztaty Jesteś wiele wART – integrujące rodzinne warsztaty (rodzice i opiekunowie), rozwijające zainteresowania i kreatywność dzieci w wieku 1-3 lata,
 • spotkania okazjonalne dla całych rodzin, dzieci, dziadków, opiekunów, społeczności lokalnej (Dzień Rodziny, Wielkanoc, Dzień Babci i Dziadka)
 • Miasteczko Mikołaja – odbywające się w grudniu warsztaty tworzenia ozdób świątecznych, wspólne spotkania i poczęstunek, śpiewanie kolęd, rodzinne zabawy i zdobienie pierników, czytanie świątecznych bajek dzieciom przez rodziców i opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i potrzeb dzieci 1-3 lata.
 • rodzinne warsztaty kulinarne dla całych rodzin, wspaniała zabawa, połączona z tworzeniem kulinarnych arcydzieł i ucząca dzieci w wieku 1-3 lata prostych czynności w kuchni i przy stole,
 • animacje i gry na dzieci,
 • kącik zabaw, gry planszowe, zabawki, klocki, książki, stół do ping-ponga,
 • przestrzeń kawiarnianą czyli miejsce integracji, relaksu, omawiania kształtu i zakresu zajęć, rodzinnych rozmów, nawiązywania relacji, czas na rodzinne spotkania przy kawie, herbacie, kakao,
 • możliwość zorganizowania w weekendy urodzin dla dzieci.
 • spotkania tematyczne ze specjalistami i warsztaty dla rodziców i opiekunów, kobiet w ciąży
 • udzielanie porad specjalistów (coaching rodzinny, psycholog, logopeda, terapeuta ds. wspomagania rozwoju, pedagog)

 

W pracowni Fundacji UNA przy ul .Nowolipki 19/1 zaoferujemy:

 • warsztaty i wykłady dla ojców – promowanie aktywnego i świadomego ojcostwa, zwiększenie kompetencji rodzicielskich u ojców,
 • warsztaty dla rodziców, dziadków, opiekunów – zwiększenie kompetencji rodzicielskich/opiekuńczo-wychowawczych oraz promowanie aktywnego i świadomego rodzicielstwa czy sprawowania opieki nad małym dzieckiem, kształtowanie postaw rodzicielstwa i partnerstwa, opieki nad dzieckiem bez przemocy, zdobycie umiejętności rozumienia dziecka oraz jego potrzeb, budowanie wzajemnych relacji,
 • warsztaty dla mam, w tym kobiet oczekujących na narodziny dziecka, opiekunek – wzrost poczucia sprawczości i wpływu na najbliższych i otoczenie, zwiększenie kompetencji rodzicielskich/wychowawczych, zarządzanie emocjami,
 • rodzicielskie, rodzinne grupy wsparcia – możliwość tworzenia lokalnej społeczności współpracujących rodziców i opiekunów dzieci, wymiana doświadczeń, pomysłów, budowanie relacji i przyjaźni. Rodzice/opiekunowie uczestniczący w zajęciach warsztatowych będą mogli spotykać się co tydzień w ramach rodzicielskiej grupy wsparcia. Proponowana tematyka zajęć warsztatowych będzie rozszerzana o ewentualne problemy czy potrzeby pojawiające się podczas pracy w grupach wsparcia.

Zajęcia będą bezpłatne, odbywać się będą od poniedziałku do piątku oraz co drugi weekend.

Projekt „Czas dla Rodziny” jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.

Zamknij