Festiwal „Warszawo Lśnij”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia ofert w konkursie dla organizacji pozarządowych prowadzonego przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy otrzymaliśmy dotację na realizację festiwalu: ”Warszawo Lśnij”. Zadanie ma 3 zasadnicze cele. Poszczególne działania kampanii doprowadzą do realizacji każdego z celów, a łącznie – w sposób kompleksowy – stanowić będą realizację wymogów zadania Edukacja ekologiczna:

Cel 1. Zwiększenie świadomości uczniów szkół warszawskich w dziedzinie sortowania odpadów i „elektrośmieci” w odniesieniu do nowych zasad gospodarowania odpadami w Warszawie.

Sposoby realizacji:

  • szkolenia i warsztaty we wszystkich szkołach objętych ofertą w zakresie stosowania zasad segregacji i sortowania odpadów obowiązujących w Warszawie z uwzględnieniem warunków, w których mieszkają uczniowie oraz ich wieku i etapu edukacji
  • zadania grupowe i indywidualne aktywizujące adresatów zadania i dające im możliwości nieskrępowanej improwizacji i pomysłowości.

Cel 2. Poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania alternatywnych źródeł energii w kontekście ochrony środowiska.

Sposoby realizacji:

  • warsztaty edukacyjne dla uczniów klas maturalnych przeprowadzone w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, przeprowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni.
  • warsztaty wykonywania ozdób świątecznych z materiałów odpadowych połączone z wykładem o alternatywnych źródłach energii dla uczniów SP, gimnazjów i klas 1-2 szkół ponadgimnazjalnych – przeprowadzone przez studentów – wolontariuszy.

Cel 3. Zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w dziedzinie polityki klimatycznej (z uwzględnieniem kontekstu Konferencji COP19 w Warszawie).

Sposoby realizacji:

  • wykonanie wszystkich działań wymienionych w celach 1 i 2
  • organizację i przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego „WARSZAWO LŚNIJ”

Szczegóły niebawem na stronie https://fundacjaart.pl/projekty-fundacji/festiwal-warszawo-lsnij

Projekt finansowany przez:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij