Harmonogram działań Festiwalu „Warszawo Lśnij”

Cel 1. Zwiększenie świadomości uczniów szkół warszawskich w dziedzinie sortowania odpadów i „elektrośmieci” w odniesieniu do nowych zasad gospodarowania odpadami w Warszawie.

Faza 1 Festiwalu: wykłady i prezentacje dla uczniów po 2 godziny lekcyjne – warsztaty dla 300 osób łącznie

Temat wykładów: Zasady segregacji i sortowania odpadów, z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Warszawie.

Odbiorcy wykładów: Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponad gimnazjalne.

Prowadzący: Pracownicy Naukowi Wyższej Szkoły Ekologicznej i Zarządzania w Warszawie

Terminy wykładów: 5.11-14.11 po 2 godziny lekcyjne

Godziny wykładu: Do uzgodnienia z Dyrekcją Szkół

Miejsce wykładów: Szkoły

Faza 2 Festiwalu: ogłoszenie konkursów indywidualnych i grupowych. Konkursy przeprowadzane będą w szkołach jak również w siedzibie Fundacji.

Termin: 8.11- 30.11

Temat konkursu indywidualnego:

  1. „Mój pomysł na elektrośmiecie” – forma dowolna – KONKURSY Z NAGRODAMI!!!

Temat konkursu grupowego:

  1. „Domowe praktyki śmieciowe”
  2. Dowolna forma wypowiedzi dziennikarskiej i/lub  (scenariusz) oraz realizacja – performance uliczny- promujące Kampanię i jej hasło: „Warszawo Lśnij” oraz nawiązujące do rzeczywistego stanu otoczenia ekologicznego.

Faza 3 Festiwalu: warsztaty z Uczestnikami konkursu – 50 osób we współpracy z 5 wolontariuszami, z których każdy pracować będzie z 10 osobowym zespołem.

Odbiorcy wykładów: Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Miejsce: siedziba Fundacji – Klub Środowisk Różnych, ul. Wileńska 7 lok.72

Terminy warsztatów: 16.11, 23.11,30.11

Godziny warsztatów: 10-17

Opiekun Uczniów: Wolontariusz Fundacji

Każdy z Uczestników biorących udział w Konkursach otrzyma upominek wraz z dyplomem przystąpienia do konkursu.  W konkursie indywidualnym przewidziano 3 nagrody, za trzy najciekawsze prace, które wyłoni Komisja Konkursu. Nagrodami w Konkursie indywidualnym będą….. (niebawem szukajcie na naszej stronie prezentacji nagród) W konkursach grupowych przewidziano po 3 nagrody dla dwóch grup. Nagrodami w Konkursach grupowych będą…….. (niebawem szukajcie na naszej stronie prezentacji nagród).

Faza 4 Festiwalu: przygotowanie materiałów reklamowych i zakupienie nagród

Cel 2. Poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania alternatywnych źródeł energii w kontekście ochrony środowiska.

Faza 5 Festiwalu: wykłady dla uczniów klas maturalnych- 30 osób.

Temat wykładów:  Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w kontekście ochrony środowiska naturalnego.

Odbiorcy wykładów: uczniowie klas maturalnych

Prowadzący: Pracownicy Naukowi Wyższej Szkoły Ekologicznej i Zarządzania w Warszawie

Termin wykładu: 25.11

Godziny wykładu: 10-12

Miejsce wykładów: Wyższej Szkoły Ekologicznej i Zarządzania w Warszawie

Cel społeczny: dzień otwarty dla uczniów szkół Maturalnych

Opiekun Uczniów: Wolontariusz Fundacji

Cel 3. Zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w dziedzinie polityki klimatycznej (z uwzględnieniem kontekstu Konferencji COP19 w Warszawie).

Faza 6 Festiwalu:  Festiwal WARSZAWO LŚNIJ

Odbiorcy wykładów: Wszyscy Uczniowie zaangażowani w Festiwal.

Miejsce: Wyższa Szkoły Ekologicznej i Zarządzania w Warszawie

Terminy warsztatów: 16.12

Godziny warsztatów: 10.00- 15.30

Opiekun Uczniów: Wolontariusze Fundacji

Program Festiwalu warszawo lsnij

  1. Otwarcie Festiwalu
  2. Wykład: „Polityka klimatyczna” zwiększający świadomość dzieci i młodzieży w tym temacie – Pracownicy Naukowi Wyższej Szkoły Ekologicznej i Zarządzania w Warszawie
  3. Debata COP 19 „‘Who cares. I care” – mentorzy – Pracownicy Naukowi Wyższej Szkoły Ekologicznej i Zarządzania w Warszawie
  4. Wystawa i prezentacja prac konkursowych we wszystkich kategoriach
  5. Obrady Jury
  6. Wręczenie nagród, upominków i dyplomów za wykonanie zadań,
  7. Zakończenie Festiwalu Warszawo lśnij.

Warsztat na Festiwalu: warsztaty  wykonywania ozdób świątecznych z materiałów odpadowych-50 osób

Odbiorcy wykładów: Uczniowie chętni do udziału w warsztatach

Prowadzący: studenci Wyższej Szkoły Ekologicznej i Zarządzania w Warszawie

Godziny warsztatów: 13-15

Cel społeczny: przekazanie po zakończeniu Festiwalu ozdób dzieciom podopiecznym Fundacji A.R.T. z Pragi Północ.

Opiekun Uczniów: Wolontariusz Fundacji

 

Szczegóły konkursu na stronie: https://fundacjaart.pl/projekty-fundacji/festiwal-warszawo-lsnij

Projekt finansowany przez:

Partner wspierający:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij