II OGÓLNOŚWIATOWA KONFERENCJA NT. SCHRONISK DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY, USA, WASHINGTON DC

II Ogólnoświatowa Konferencja nt. Schronisk dla Kobiet odbędzie się w dniach 27 luty – 1 marca 2012 roku w Waszyngtonie. Konferencja zgromadzi pracowników pierwszej linii, aktywistów społecznych i adwokatów działających na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec kobiet. Podczas spotkania planowana jest wymiana najnowszych wszechstronnych narzędzi oraz doświadczeń między działaczami organizacji pomocowych jak i poszerzenie współpracy między środowiskami kobiecymi z różnych krajów.

Rosa Logar, współzałożycielka europejskiej organizacji sieciowej WAVE (Women against Violence Europe), zaprezentuje na konferencji program interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie („Domestic Abuse Intervention Program Vienna”).

Źródło: www.niebieskalinia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij