Informacja prasowa w sprawie stworzenia kampanii społecznej: „OCALENI OD PRZEMOCY”

A.R.T fundacjaart.pl to projekt, który ma za zadanie pokazywać działania prewencyjne oraz szeroko rozumianą pomoc ofiarom przemocy. Prowadzimy doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób stykających się z przypadkami dzieci krzywdzonych. Organizujemy specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla profesjonalistów. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań. Obejmujemy swoja opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, jak również dzieci chore i porzucone.

O Akcji

Reklama społeczna przeciwko przemocy „Jestem” / PSA against violence „I AM”

Przedstawiamy film otwierający trzyletnią kampanię społeczną przeciw przemocy. Zobacz film pokazowy: http://www.youtube.com/watch?v=lZqPmWiEe-M

Etapy akcji

 1.  wzbudzenie zainteresowania akcją poprzez zamieszczenie w Internecie filmu pokazowego
 2. 01-03. 2013 Cykl konferencji i szkoleń mających znamiona prewencyjnych; współdziałanie ze świetlicą: ” A.R.T. W ŚWIETLICY” i pomoc doraźna OFIAROM PRZEMOCY
 3. Kampania telewizyjna, internetowa, billbordowa, prasowa
 4. Stworzenie anonimowego forum związanego z akcją- „AFA-Anonimowe Forum Akcji”

Ważny projekt, który wsparliśmy od strony postprodukcyjnej.

Cele kampanii:

 1. Krótko okresowy- świadomość i egzekwowanie praw ofiar przemocy praw……
 2. Długookresowy- lobbowanie za zmianą przepisów dotyczących ofiar przemocy.

Adresaci:

Nasza fundacja chce wesprzeć „parasolem ochronnym” wszystkie osoby dotknięte problemem przemocy, które nie otrzymały właściwej pomocy.

Eksplikacja:

„Ocalona od przemocy- I am violence survivor“  eksplikacja autorska do filmów na pierwszy rok kampani Ocaleni od Przemocy.

Pomysł kampani zakłada realizacje czterech filmów reklamowych rocznie. Filmom będą towarzyszyć billboardy, plakaty i wydarzenia społeczno- kulturalne.

Zamierzamy stworzyć filmy na bazie pomysłu filmu  „I am“ w reżyserii Magdy Sztompka, który został wyprodukowany dotychczas w wersji międzynarodowej. Wersje te mozna zobaczyć tutaj:  https://vimeo.com/51757910

W kampani Fundacji Przeciw Przemocy w Polsce, zamierzamy stworzyć cztery filmy rocznie: adaptacje polskie, gdzie orginalny pomysł filmu „I AM“ zostanie przepisany na realia polskie, oraz rozszerzony do innych przypadków „ocalonych od przemocy“, a więc będziemy sie skupiać nie tylko na kobietach, ale stworzymy filmy odnoszące sie do mężczyzn ocalonych od przemocy oraz do dzieci w różnej grupie wiekowej.

Mamy zamiar dotknąć tematu przemoc dzieci wobec dzieci, oraz dorosłych wobec dorosłych.
 W trakcie trzyletniej kampani, planujemy zwrócić uwagę na elementarne prawo człowieka, do życia w pokoju, poprzez uświadomienie każdemu czlowiekowi elementarnego prawa do własnych emocji, do życia w pokoju, a także w trzecim roku kampani do prawa lexis, które powinno chronić człowieka doświadczanego przemocą w rodzinie.

W przypadku filmu „I AM“ są to klatki schodowe budynków- to pierwsze miejsce, które daje schronienie zagrożonym osobom. W adaptacji polskiej, mogą być to schodki pod pomostem przy jeziorze na wsi, szałas w lesie itd. Miejsca te bedą scharakteryzowane po przeprowadzeniu dodatkowego researchu do kolejnych adaptacji.

Zadania kampanii:

 • Działalność edukacyjna i reedukacyjna
 • Dbałość o zdrowie osób doświadczających przemocy
 • Wsparcie prawne, psychologiczne i psychoterapeutyczne

Rodzaje zajęć prowadzonych w ramach kampanii:

 1. Działania edukacyjne:
  szkolenia aktywizujące osoby dotknięte przemocą,
  cykl konferencji,
  zajęcia reedukacyjne,
  zajęcia rewalidacyjne,
 2. Działania profilaktyczne:
  zajęcia dotyczące obrony osobistej,
  zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny,
  ćwiczenia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zmuszania i przymuszania,
  nauka techniki rozładowywania stresu,
  wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,
  trening mediacji konfliktów, aktywnego słuchania.
 3. Działania wychowawcze:
  nauka zasad zachowania się w różnych sytuacjach.,
  organizowanie imprez okolicznościowych do wychowanków i ich rodzin,
  nauka współdziałania w grupie.
 4. Działania opiekuńcze i współpraca z rodziną:
  aktywna współpraca wychowanków z instytucjami wspierającymi rodzinę,
  prowadzenie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych z rodzicami wychowanków.
 5. Wsparcie prawne
  Pisanie pozwów, wniosków sądowych, pism urzędowych,
  Doradztwo prawne.

Partnerzy Kampanii

Jesteśmy firmą ekspercką, która chce się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez działalność edukacyjną i doradczą w zakresie efektywnego zarządzania personelem oraz kształtowania i wzmacniania kultury organizacyjnej firmy.
Przejdź do strony: www.best-practice.pl

Wspieramy naszych Partnerów na każdym etapie współpracy: od pozyskania Klienta do właściweJ jego obsługi. Siłą napędową sukcesu naszej firmy są jej pracownicy i współpracujący z nimi partnerzy. W realiach dzisiejszego rynku sukces zależy od zdolności do szybkiego i inteligentnego reagowania na problemy. Sukces KAŻDEJ firmy wymaga wyposażenia pracowników w narzędzia, które pozwolą im szybko reagować na zmiany, uzyskiwać dostęp do informacji niezbędnych podczas podejmowania kluczowych decyzji i koncentrować się na umacnianiu i rozbudowie zyskownych relacji biznesowych.
Przejdź do strony: www.best-connect.pl

Portal Manager na obcasach został utworzony jako konsekwencja współpracy z biznesowym środowiskiem kobiecym. Ma ona na celu integrować Kobiety Biznesu poprzez spotkania tematyczne, networking oraz inicjatywy społeczne. Oddaliśmy do Waszej dyspozycji stronę skierowaną do kobiet ambitnych – które w sposób staranny i przemyślany chcą planować i rozwijać swoją karierę zawodową. Swoją uwagę poświęcamy zarówno świeżo upieczonym absolwentkom – Managerom na starcie, Asystentkom , które stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy, jak i kobietom, które mogą pochwalić się już pewnym stażem zawodowym i aspirującym do zdobycia kolejnych szczebli awansu, a także Kobietom Biznesu, które w codziennej pracy łączą w sposób znakomity wszechstronne role współczesnej kobiety.
Przejdź do strony: www.managernaobcasach.pl

Firma ekspercka, która stawia sobie za cel adekwatność produktów w odpowiedzi na potrzeby Klienta. Jednymi z najważniejszych wartości, którymi kierujemy się w pracy z naszymi Klientami jest etyka oraz profesjonalizm w dostarczaniu rozwiązań.
Przejdź do strony: www.modelarniakompetencji.pl

INTEGRACJE24 – jesteśmy firmą specjalizującą się w turystyce biznesowej realizowanej zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klientów. Szczególnie bliskie są nam programy zawierające elementy aktywnego wypoczynku, sportów ekstremalnych, a także ciekawe miejsca i niespotykane wydarzenia w Polsce i Europie. Ludzie pracujący z nami to pasjonaci podróży, przygody i nowych wyzwań. Jesteśmy jedną z najstarszych firm eventowych w Polsce. Początki naszej działalności sięgają 1999 roku.
Przejdź do strony: www.integracje24.com.pl

TELEVISOR – Jesteśmy firmą postprodukcyjną od lat działającą na polskim rynku reklamowym. Współpracujemy z wieloma agencjami reklamowymi i domami produkcyjnymi. Na swoim koncie mamy wiele prac wykonanych dla znanych polskiemu klientowi marek. Oprócz projektów komercyjnych chętnie bierzemy udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, które mają na celu pomoc innym ludziom. Cieszymy się, że możemy mieć choć niewielki wkład w czynienie świata lepszym.
Przejdź do strony: www.televisor.pl

Warsaw Public Relations jest agencją PR oferującą szeroko rozumiane  usługi z zakresu public relations. Oprócz tradycyjnych usług, takich jak  media relations, agencja realizuje dla swoich klientów działania w  zakresie celebrity PR oraz doradztwo w kwestii wykorzystania social  media i blogosfery. Oferta firmy jest skierowana głównie do klientów z  branży technologicznej, kosmetycznej, turystycznej, modowej i  rozrywkowej. Założycielem agencji jest Tomasz Kamyk, wieloletni dziennikarz prasowy,  piszący m. in. w Dzienniku Polska Europa Świat, HBR, Brief, Media i  Marketing Polska oraz redaktor naczelny miesięcznika Marketing&More. W swojej kilkuletniej karierze PR współpracował z wieloma klientami, m. in.: PanMedia Western, Bloomberg Businessweek, Bodyych, Folkstar, Gena,  7islands, Agencja Artystyczna Zalewski, Snuper, Berndson i in.
Przejdź do strony: http://warsawpr.pl/

Konto Fundacji

Akcję można wesprzeć również finansowo, poniżej podajemy numer konta:

DEUTSCHE BANK 72 1910 1048 2266 0451 4165 0001– ogólny numer rachunku Fundacji

Prosimy o dopisek:” Ocaleni od przemocy”

Dane kontaktowe

FUNDACJA A.R.T
Kłopotowskiego 11 lok.219
03-718 Warszawa

NIP 5213521895
REGON 141690490
KRS 0000318649

Tel.: 88 55 52 222
Fax: 0-22 100-64-91

www.fundacjaart.pl
e-mail: pomoc@fundacjaart.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij