Firma

Od 2008 roku pomagamy osobom doświadczającym przemocy domowej. Do tej pory udało nam się wesprzeć ponad 1000 takich osób, poprzez 20.000 godzin konsultacji indywidualnych. Nie dokonalibyśmy tego bez zaangażowania współpracujących z nami Firm.

Chcesz do nas dołączyć?

Zadzwoń do Joanny Padewskiej, wspólnie ustalicie najlepszą możliwość zaangażowania. Tel: +48 696 083 871 e-mail: wsparcie01@fundacjaart.pl