Przekaż 1%

Wpisz w PIT nasz numer KRS 0000318649

Przekazując nam 1% podatku wspierasz nasze wszystkie projekty oraz działania. Szczególnie działania adresowane do młodych ludzi (11-15 lat), aktywizujące ich do stania się odpowiedzialnymi Kapitanami Własnego Życia. Dzięki Waszemu wsparciu towarzyszyć będziemy młodym ludziom w rozwoju ich kompetencji osobistych i prozdrowotnych postaw oraz unikaniu zagrożeń, w tym związanych z używkami, przemoc.