Przekaż 1,5%

Wpisz w PIT nasz numer KRS 0000318649

Zachęcamy, by przekazać 1,5% Podopiecznym Fundacji A.R.T. na numer KRS 0000318649.

Buduj z nami dobro. Edukuj, aktywizuj i przeciwdziałaj przemocy. Twój 1,5% ma ogromne znaczenie!

Nasze działania skierowane są do osób w każdym wieku.

❤️ Aktywizujemy i edukujemy dzieci, nastolatków, dorosłych i seniorów.

❤️ Tworzymy bezpieczną i miłą przestrzeń w naszej Klubokawiarni do rodzinnych spotkań.

❤️ Oferujemy ekspercką pomoc, wsparcie psychologiczne, prawne, pedagogiczne dla tych, którzy tego potrzebują.

Nieustannie się rozwijamy i kreujemy nowe pomysły, by działać na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą.

Twoje wsparcie jest dla nas ważne i pomocne.

Zobacz jakie działania podjęliśmy w 2022 roku:

#AKTYWIZUJEMYhttps://fundacjaart.pl/podsumowanie-2022-roku-aktywizujemy/

#RATUJEMYhttps://fundacjaart.pl/podsumowanie-2022-roku-ratujemy/

#TWORZYMYhttps://fundacjaart.pl/podsumowanie-2022-roku-tworzymy/

#razembudujemydobro

Zamknij