Testament/ polisa na życie

Twój Testament – Twoja ostatnia wola ma siłę zmieniać świat w przyszłości. Pozostaw po sobie cenny ślad. Ofiaruj potrzebującym cząstkę siebie i pomóż nam być pośrednikami dobra – pamiętaj o Fundacji A.R.T. w swoim testamencie.

Sporządzenie testamentu to prosta czynność. Możesz go napisać odręcznie lub z pomocą notariusza. Jeśli wybierasz pierwszą opcję, pamiętaj o tym, że cały testament musi być spisany odręcznie, podpisany i opatrzony datą.

W testamencie możesz:

  • Przekazać Fundacji A.R.T. konkretną rzecz lub dowolną kwotę pieniężną zobowiązując swoich spadkobierców do przekazania nam wskazanego przez Ciebie składnika majątku.
  • Powołać Fundację A.R.T. do spadku wspólnie z innymi osobami, którym chcesz przekazać swój majątek.
  • Ustanowić Fundację A.R.T. swoim jedynym spadkobiercą.
  • Możesz wesprzeć także nasze działania i uposażyć Fundację A.R.T. w polisie na życie. Wystarczy podać pełną nazwę fundacji, adres, numer NIP i REGON.
Zamknij