Jakie korzyści daje firmie darowizna na fundację?

Najbliższe dwa tygodnie to ostatni moment na przekazanie jeszcze w tym roku darowizny na rzecz wybranej fundacji. Wsparcie organizacji pożytku publicznego do końca roku daje możliwość odliczenia kwoty darowizny od podstawy opodatkowania. Przynosi także szereg innych korzyści dla firm.

Korzyść pierwsza: zmniejszenie podstawy opodatkowania

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, firma może odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę na rzecz zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego. Co do zasady darowizna nie stanowi kosztów uzyskania przychodu.

– Darowizny przekazane do 31 grudnia 2012 roku na organizacje pożytku publicznego mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania firmy, o ile łącznie w ciągu roku nie przekraczają 10% dochodu. Warunkiem odliczenia darowizny od dochodu do opodatkowania jest odpowiednie jej udokumentowanie dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej OPP. Zasady przekazywania darowizn na rzecz fundacji normuje Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku – mówi Janusz Białecki, biegły rewident i doradca podatkowy z firmy Moore Stephens Central Audit.

Korzyść druga: wsparcie inicjatyw społecznej użyteczności

Zgodnie z definicją, organizacje pożytku publicznego to takie, które realizują zadania mające na celu wniesienie wartości dla całości społeczeństwa lub wybranej jego grupy. Wsparcie darowizną wybranej OPP przez firmę ma więc konkretne przełożenie na rozwój inicjatyw użytecznych dla szerzej grupy.

– Szacujemy, że polscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych przekazali w 2010 roku w formie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego olbrzymią kwotę 280 mln zł. W ten sposób zgodnie z prawem obniżyli wysokość odprowadzonego podatku o 53 mln zł (art. 18, ust.1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Obie kwoty rosną w ostatnich latach przyczyniając się do rozwoju działalności pożytku publicznego takich, jak ochrona zdrowia czy ochrona dóbr kultury – mówi Maciej H. Grabowski, Wiceminister Finansów.

Korzyść trzecia: biznes społecznie odpowiedzialny

Coraz więcej firm uwzględnia w swojej strategii Corporate Social Responsibility (CSR). Odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem różnych grup społecznych wzbudza zaufanie klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych.

Ważnym elementem wspierania fundacji jest znalezienie wiarygodnego, rozliczającego się z datków partnera.

– Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny społecznie jest jednym ze strategicznych celów Banku Millennium. Chcąc mieć gwarancję wykorzystania naszych środków zgodnie z celem na jaki je przekazujemy, przykładamy ogromną uwagę do wiarygodności organizacji, które wspieramy. Zawsze dokładnie weryfikujemy listę potencjalnych beneficjentów, by wybrać tych, którzy – jak Fundacja Serce Dziecka – rozliczają się z uzyskanych środków i przeznaczają je na cele pożytku publicznego. – mówi Wojciech Kaczorowski, Dyrektor PR, Bank Millenium.

Wśród darczyńców Fundacji Serca Dziecka jest kilka dużych firm.Przekazane przez firmy fundusze niosą pomoc dzieciom z wadą serca. To nadal jednak kropla w morzu potrzeb. Dlatego do ostatniego dnia roku namawiamy firmy do przekazywania darowizn – komentuje Katarzyna Parafianowicz Wiceprezes Fundacji Serce Dziecka (www.sercedziecka.org). – W ciągu 8 lat istnienia udało nam się pomóc ponad 2 tysiącom dzieci, na co przeznaczyliśmy ponad 4,3 mln złotych. Oprócz tego prowadzimy liczne akcje informacyjne i integracyjne.

Wiele firm towarzyszy fundacji niemal od początku jej istnienia.

Roche Diagnostics od lat związany jest z Fundacją Serce Dziecka. Wspieramy dzieci z chorobami serca przekazując Fundacji darowizny pieniężne, które wspierają budowanie programów edukacyjnych i zwiększanie świadomości chorób serca. mówi Małgorzata Brzezińska, przedstawiciel Roche Diagnostics.

Korzyść czwarta: angażowanie pracowników

Przy okazji przekazywania darowizny, warto wypromować wspieraną fundację wewnątrz firmy. Świadomość, że pracodawca powadzi działalność charytatywną, integruje pracowników i zachęca do podejmowania podobnym inicjatyw prywatnie.

– Angażowane menedżerów i pracowników w działania charytatywne znacząco wpływa na klimat w firmie. Jednym z ważniejszych efektów jest integracja ludzi wokół wspólnego projektu, który nie łączy się bezpośrednio z pracą. Mamy szansę spojrzeć na siebie inaczej, poznać się lepiej, zrozumieć różnice w myśleniu i podejściu do zadań. Zaczyna łączyć nas coś więcej. W takiej atmosferze o wiele łatwiej wypromować wartości firmy, które przełożą się na zachowania. Łatwiej uzyskać otwartość na nowe wizje i łączące się z tym zmiany. W ten sposób firma zmienia swoją twarz również do wewnątrz struktury. Identyfikacja pracowników z pewnością rośnie – mówi Tomasz Knitter, współzałożyciel firmy Benefactor, która wspiera zespoły zarządzające we wdrażaniu strategii rynkowych.

Źródło: futurepr.pl

Foto: freedigitalphotos.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij