Jesteś wiele wART

Projekt „Jesteś wiele wART” skierowany jest do rodzin zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, w których występuje problem alkoholowy. Powstał  aby pokazać rzeczywiste konsekwencje i trudność wyjścia z uzależnienia ale i nadzieję, jaką daje zmiana nawyków, powiedzenie w porę „stop”, znalezienie wsparcia w rodzinie, danie wsparcia swoim dzieciom, zadbanie o swoje umiejętności i wiedzę, polubienie siebie. 

Rodzina ma zasadniczy wpływ na kształtowanie tożsamości i postaw człowieka oraz jego funkcjonowanie w rolach

społecznych. Relacje rodzinne wpływają nie tylko na jakość dzieciństwa ale i na to, w jaki sposób dziecko poradzi sobie w przyszłości z relacjami z innymi ludźmi prywatnie i w życiu zawodowym – powielamy wzorce nabyte w rodzinnym domu. W przypadku rodzin zmagających się z problemem alkoholowym rodzina nie wypełnia swoich funkcji wychowawczych a rozwój emocjonalny i psychomotoryczny dzieci jest w niej często zaburzony. Wzorce takie są najczęściej powielane od pokoleń i – jeżeli rodzina nie zostanie otoczona kompleksowym wsparciem, które da jej siłę do zmiany – powielane będą w kolejnych pokoleniach.

W ramach projektu zaproponujemy więc  kompleksowe działania o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, wspierającym i integrującym dla całych rodzin. Założeniem projektu jest praca z rodzicami nad wzmocnieniem kompetencji społecznych i wsparciem w pełnionych funkcjach w rodzinie oraz oferta skierowana do dzieci – trening umiejętności społecznych, radzenia sobie z emocjami, plus edukacja profilaktyczna młodzieży na temat alkoholu i narkotyków.

 

W RAMACH PROJEKTU ZAOFERUJEMY BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I ICH DZIECI:

 1. PROFILAKTYCZNE WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE.

Przekażemy członkom rodzin alkoholowych podstawowe informacje na temat specyfiki zaburzeń rodziny, współuzależnienia, konsekwencji ponoszonych przez nich i dzieci, itp. Podczas warsztatów rodzice pracują nad rozpoznaniem sytuacji rodzinnej i własnych zachowań wynikających ze współuzależnienia.

 

 1. Akademia Świadomego Rodzica.

Podczas warsztatów rodzice będą zdobywać wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu trudnych dla nich sytuacjach wychowawczych. Prawidłowa komunikacja z dzieckiem, wyrażanie akceptacji dla osoby dziecka i jednoczesne stawianie czytelnych granic to podstawowe warunki zapobiegające wejściu dziecka na drogę różnego typu uzależnień oraz stosowaniu przez nie agresji i przemocy.

 

 1. Zajęcia arteterapeutyczne oraz integrujących dla całych rodzin.

Podczas tych zajęć będą wprowadzane oddziaływania psychospołeczne ułatwiające radzenie sobie ze stresem oraz w sytuacjach kryzysowych, a także tworzące przestrzeń twórczą do tworzenia mechanizmów naprawczych w rodzinach i wzmacniania więzi rodzinnych. W trakcie swobodnej zabawy, moderowanej jednak przez specjalistów, wzmacniane będą u uczestników: pozytywne cechy osobowościowe, poczucie sprawczości, poczucie własnej wartości, poczucie wpływu na „kryzysową” dotychczas rzeczywistość co wpłynie na zmianę postrzegania przez uczestników otaczającego świata, często uważanego przez nich za „wrogiego”.

Zaproponujemy m.in. warsztaty:

 • wspólnego gotowania dla rodzin typu masterchef junior,
 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty muzyczne
 • warsztaty integrujące rodziny, np. warsztaty szycia

 

 1. Rodzinne warsztaty dla rodziców i małych dzieci już od 1-go miesiąca życia prowadzone Metodą Ruchu RozwijającegoWeroniki Sherborne

Warsztaty te są bardzo dobrą okazją do zacieśnienia więzi między członkami rodzin, budowania poczucia bezpieczeństwa dziecka w relacji z rodzicem. Podstawowym założeniem metody jest rozwijanie przez ruch i stymulowanie dziecka w rozwoju emocjonalnym, społecznym, fizycznym i umysłowym

 

 1. „Przyjaciele Zippiego”.

Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Jest bardzo przydatny dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Program składa się z sześciu części: Uczucia,  Komunikacja, Nawiązywanie i zrywanie więzi, Rozwiązywanie konfliktów, Przeżywanie zmiany i straty.

 

 1. Dyskusyjny Klub Filmowy dla młodzieży

oddziaływania terapeutyczne za pomocą filmów zrealizowanych przez specjalistów psychiatrów, psychologów na tematy współczesnych zagrożeń zdrowotnych, uzależnień i zdrowia psychicznego oraz projekcje ciekawych filmów pełnometrażowych o odpowiednio dobranej tematyce: z jednej strony interesującej dla młodzieży a z drugiej będącą wstępem do mini-wykładów i dyskusji o możliwościach, zmianach, miłości, przyjaźni, rodzinie, problemach związanych z uzależnieniem od alkoholu.

 

7.Grupa wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

 

 1. Coaching umiejętności wychowawczych.

Jego celem jest uruchomienie i podtrzymywanie motywacji do zmiany sytuacji osobistej rodzica wobec dziecka. Coaching umiejętności wychowawczych pozwala na skupienie się podczas spotkania wyłącznie na specyfice danej rodziny; pracy na konkretnych sytuacjach zgłaszanych przez rodziców. Dzięki temu taka forma zdobywania nowych umiejętności wychowawczych jest niezwykle skuteczna i efektywna. Coach inspiruje, towarzyszy członkom rodziny w odkrywaniu potencjału rodziny, budzeniu samoświadomości, autorefleksji i wzmacnianiu przekonania o własnej skuteczności.

 

 1. Porady indywidualne specjalistów (psycholog, coach, terapeuta ds. wspomagania rozwoju, itp.) dotyczące trudnościopiekuńczo-wychowawczych lub relacji rodzinnych.

 

 1. Interaktywne wykłady połączone z dyskusją moderowaną prowadzone przez zapraszanych ekspertów, specjalistów

 

 1. Zajęcia integracyjne, czas wolny dla rodzin w klubokawiarni – to po prostu czas na bycie ze sobą w rodzinie, relaks,odpoczynek, wspólna zabawa i przytulanki, gry i czytanie. To też czas na wypicie kawy, herbaty, spotkanie z innymirodzinami; czas na budowanie więzi rodzinnej ale i na zawiązywanie znajomości, przyjaźni.

 

 1. Okazjonalne spotkania dla całych rodzin

 

Projekt finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij