Kampania „POWIEDZ O TYM KOMUŚ”

W dniach 25 listopada – 10 grudnia rozpoczynamy kampanię „Powiedz o TYM komuś”, dotyczącą przeciwdziałania przemocy. Kampania wpisze się w coroczną, międzynarodową Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć.

Celem kampanii jest dotarcie do jak największej ilości osób uwikłanych w przemoc oraz specjalistów i instytucji zajmujących się tym zagadnieniem.

Elementami kampanii będą:

  1. Konferencja „powiedz o tym komuś” w dniu 25 listopada

Kampanię rozpocznie konferencja „Powiedz o TYM komuś” dotycząca zjawiska przemocy. Prelegenci opowiedzą o:

  • przemocy widzianej oczami dziecka i dramacie rodziny zagrożonej przemocą (sędzia Anna Maria Wesołowska),
  • hejcie jako rodzaju przemocy psychicznej (Mariusz Kędzierski),
  • przemocy ekonomicznej wobec kobiet (Robert Damski)
  • jednym ze źródeł przemocy i agresji, czyli o uzależnieniach (Adam Nyk).

Zachęcą ofiary i świadków, aby Powiedzieli o TYM czego doświadczają, czyli o: upokorzeniu, bólu,

strachu, bezsilności, braku wiary we własne siły i wartość, poczuciu osamotnienia. Jest to pierwszy

krok do szukania rozwiązań i zmiany sytuacji.

Konferencja będzie również transmitowana na żywo w mediach społecznościowych Fundacji oraz Partnerów wydarzenia.

  1. Inspiracje, posty, artykuły specjalistów w dniach 26 listopada – 9 grudnia.

Od 26 listopada do 9 grudnia publikować będziemy, przez 14 kolejnych dni, inspiracje, posty i artykuły przygotowane merytorycznie i zredagowane przez specjalistów od lat pracujących ze zjawiskiem przemocy. Poruszymy w nich kwestie i odpowiedzi na pytania, z jakimi najczęściej zgłaszają się do nas osoby uwikłane w przemoc. Każda inspiracja dotyczyła będzie innego zagadnienia. Na pewno pojawią się omówienia zagadnień i działań istotnych dla wsparcia osób doświadczających przemocy.

  1. Sesja fotograficzna „Praga Przeciw Przemocy”

W dniu 10 grudnia czyli Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, który kończy Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy przygotowaliśmy niespodziankę, o której dowiecie się z naszych mediów społecznościowych.

Kampania współfinansowana przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Dzielnicę Praga-Północ.

Zapraszamy również na stronę Antyprzemocowa Miasta Stołecznego Warszawa, gdzie można uzyskać informację na temat miejsc, w których można otrzymać specjalistyczną pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij