Patent na moc 3

Celem projektu „Patent na MOC 3” jest zwiększenie dostępności kompleksowej, interdyscyplinarnej oferty pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie, w tym [...]

Patent na moc 2

W ramach projektu „Patent na MOC 2” oferujemy ofiarom i świadkom przemocy w rodzinie różnorodne działania o charakterze interwencyjnym, wspierającym, terapeutycznym, edukacyjnym, rozwojowym i [...]

Jesteś wiele wart 3

Od 1 grudnia 2021 roku w partnerstwie z Fundacją UNA  realizujemy projekt „Jesteś wiele wART” skierowany jest do rodzin zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, w których występuje problem [...]

Poradnictwo specjalistyczne PRASKIE CSR

Od 2008 roku pomagamy ofiarom przemocy głównie poprzez udzielanie specjalistycznego, indywidualnego wsparcia. Od marca 2020 zanotowaliśmy około 150% wzrost Potrzebujących. Tymczasem dostęp do [...]

Autorski projekty dla młodzieży – Historia...

W ramach przeciwdziałania przemocy przygotowaliśmy dla młodzieży  w wieku 12-15 lat warsztaty interaktywne. Są one wstępem do dyskusji o problemach związanych z: agresją rówieśniczą, przemocą, [...]

STYPENDIA DLA PRASKICH DZIECIAKÓW

opi Jednym z działań w jubileuszowym roku obchodów 15-lecia Fundacji A.R.T. jest wsparcie praskich dzieciaków, którym brakuje zasobów i środków na rozwijanie swoich zdolności oraz pasji. [...]

PAKUJEMY SANIE ŚW. MIKOŁAJA

opis W tym roku Miasteczko Mikołaja Fundacji A.R.T. ma misję specjalną. Dla 5 placówek wychowawczych przygotowujemy z naszymi Partnerami i Przyjaciółmi naszej Fundacji sanie pełne pięknych [...]
Pages