Konferencja Zauważ nasze słowa – informacja prasowa

Zapraszamy do współpracy przy konferencji, która inauguruje kampanię społeczną na rzecz społeczności Głuchych. Poprzez wymowny tytuł: „Zauważ nasze słowa”chcemy zwrócić uwagę na mniejszość kulturowo- językową, jaką niewątpliwie stanowią Głusi. Czemu mniejszość? Żyją w Polsce, są Polakami, posługują się własnym językiem, maja własna kulturę.

Język Migowy jak każdy inny język ma usystematyzowaną gramatykę oraz słownik (zwroty, wyrażenia). Jest językiem wizualno – przestrzennym, wywodzącym się z naturalnych gestów, znaków oraz mimiki. Cały czas ewoluuje, czyli jest językiem żywym, który rozwija się wraz z postępem cywilizacji oraz rozwojem społeczeństwa. Konferencja inaugurująca odbywać się będzie 18.06.2013r., w Warszawie na Stadionie Narodowym. 

Konferencja uzyskała patronat organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niesłyszących.

Adresatami kampanii są przedstawiciele władzy, ludzie nauki, organizacje pozarządowe, potencjalni pracodawcy, jak i indywidualni obywatele.

Chcemy podkreślić jak ważne jest uczenie się języka migowego. Wykorzystywania jako narzędzia usprawniającego kontakty społeczne. Tym samym przełamywania barier komunikacyjnych, których niwelowanie jest misja Państwa. Głusi  nie nauczą się mówić, ale osoby słyszące mogą nauczyć się języka migowego– mówi Przemek Kuśmierek z MIGAM.PL.

Dążymy do obalenia mitów na temat osób Głuchych, jakie przez lata narastały wokół tej grupy społecznej. Traktowania osób głuchych na równi z wszystkimi innymi osobami, które posiadają takie same prawa i obowiązki obywateli RP. Jeżeli czegoś nieznany, naturalnie się tego obawiamy a strach ten powoduje niechęć i odrzucenie– mówi Agnieszka Tobota z Fundacji A.R.T. www.fundacjaart.pl

Zachęcamy firmy, które statutowo realizują misję CSR, do otwarcia rynku i skierowania produktów do klienta niesłyszącego. Stworzenia produktów, które będą użyteczne i dostosowane do jego potrzeb. Umożliwienia (w myśl ustawy) dostępu do informacji: o swojej firmie, promocjach, regulaminach oraz działu obsługi klienta– mówi Karolina Fetraś z E-Spatio.

Nie migaj się!

Dochód z konferencji Organizatorzy przeznaczą na:

  1. Leczenie i rehabilitację Bartosza Kowalskiego – Podopiecznego Fundacji
  2. Ufundowanie stypendium dla dziecka Niesłyszącego

Pomysłodawcy kampanii:

Migam.pl – wszystko co związane z językiem migowym. Migam.pl to działania służące popularyzacji języka migowego i świadomości o problemach osób głuchych.

Fundacja A.R.T fundacjaart.pl to projekt, który  ma za zadanie pokazywać działania prewencyjne oraz szeroko rozumianą pomoc ofiarom przemocy. Prowadzimy doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób stykających się z przypadkami dzieci krzywdzonych. Organizujemy specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla profesjonalistów oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań.

e-Spatio – jest firmą zajmującą się szkoleniami i coworkingiem. Między innymi prowadzi rozbudowane kursy języka migowego. We współpracy z twórcami portalu Migam.pl, działa na rzecz rozpowszechniania języka migowego, poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań w jego nauce.

PARTNERZY PROJEKTU:

Odwiedź nas na FB:

http://www.facebook.com/fundacja.art

http://www.facebook.com/migampl

Zapraszamy na stronę konferencji: www.konferencja.migam.pl

W przypadku pytań, sugestii, współpracy:

Kwestie merytoryczne: biuro@migam.pl

Współpraca, patronaty, sponsorzy, prasa- pomoc@fundacjaart.pl, Tel.:  088 55 52 222

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij