Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Realizując założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, którego głównym celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce Komenda Powiatowa Policji w Wołominie udostępnia listę instytucji rządowych, samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie działającym na terenie województwa mazowieckiego.

Przemoc w rodzinie niesie ze sobą tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do urazów fizycznych ofiary ale także do zaburzeń funkcjonowania jednostki – ofiary, a nawet podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina. Osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie często pod wpływem silnych emocji i stresu nie wiedzą jak sobie poradzić w sytuacji w której się znalazły.

Dlatego też kierując się chęcią pomocy takim osobom Komenda Powiatowa Policji w Wołominie udostępnia poniżej link do strony, przekazany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zawierający bazę danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie działającym na terenie naszego województwa.
Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/portal/pw/419/50475/Krajowy_Program_Przeciwdzialania_Przemocy_w_Rodzinie_na_lata_20142020.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij