Ludzie fundacji strona

Zarząd Fundacji

Agnieszka Tobota – Prezes Fundacji/Fundator

Z wykształcenia i zamiłowania jest pedagogiem.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i ich rodzinami, w tym dotkniętymi przemocą (ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). Prowadzi konsultacje indywidualne i warsztaty dotyczące profilaktyki przemocy, [...]

Izabella Polichnowska – Członek Zarządu Fundacji

Psycholog, certyfikowany trener Extended DISC – metoda oceny potencjału. W Fundacji A.R.T., jako koordynator projektów, zajmuje się pisaniem wniosków o dotacje, koordynuje projekty współfinansowane przez instytucje publiczne. Prowadzi również warsztaty i konsultacje dla osób zagrożonych [...]

Radosław Wajler – Członek Zarządu Fundacji

Z wykształcenia magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości, ukończył studia podyplomowe z pedagogiki i psychologii klinicznej, terapeuta w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, konsultant, trener i business coach; specjalizuje się w zakresie projektowania szkoleń według podejścia [...]

Rada Naukowa Fundacji

Dr n. prawn. Jacek Morawski

Specjalizował się w resocjalizacji agresywnej młodzieży i profilaktyce uzależnień. Na Uniwersytecie Warszawskim obronił pracę doktorską na temat skuteczności resocjalizacji młodocianych sprawców przestępstw chuligańskich, opartą na badaniach empirycznych i doświadczeniach pracy wychowawcy w [...]

mgr Ewa Joanna Morawska

mgr ped. opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej, jest pedagogiem, trenerem komunikacji interpersonalnej i jedyną w Polsce, a jedną z dwóch kobiet na świecie, certyfikowanych przez twórców ART® prof. A.P Goldsteina jako Trener ART (Syracuse University, NY)  i B. Glicka jako Master Trainer of [...]

Rada Fundacji

Adam Oldak- Przewodniczący Rady Fundacji

Pedagog, pasjonat i społecznik z ciekawym dorobkiem zawodowym: wolontariusz warszawskiego Aresztu Śledczego, wolontariusz Domu Dziecka oraz Domu Opieki Społecznej, zaangażowany w terapię Anonimowych Alkoholików oraz Anonimowych Hazardzistów. W wolnej chwili dziennikarz i baczny obserwator sceny [...]

Joanna Padewska – Członkini Rady Fundacji /Koordynator projektów

Absolwentka Uniwersytetu SWPS, kierunek Praktyczna Psychologia Społeczna – studia podyplomowe i Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej / Wydział Prawa i Administracji. Posiada certyfikat trenera biznesu – ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu TROP oraz certyfikat Extended Disc [...]

Robert Damski – Członek Rady Fundacji

Laureat Wyróżnienia „Biała Wstążka” w kategorii Wymiar Sprawiedliwości. Członek zespołu d/s alimentów przy RPO-RPD, Członek Stowarzyszenia „Mężczyźni przeciwko przemocy”. Honorowy Członek Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”, Stowarzyszenia „Alimenty to nie prezenty” i Fundacji KiDs [...]

Mariusz Kędzierski – Członek Rady Fundacji

Polski artysta i mówca motywacyjny, który urodził się bez rąk. W 2015 roku uruchomił projekt „Mariusz Rysuje”, którego celem było i jest inspirowanie ludzi poprzez sztukę. W ciągu 17 dni przejechał z ekipą filmową ponad 12000 km rysując na ulicach Berlina, Amsterdamu, Londynu, Paryża, [...]

Specjaliści

Żaneta Ryszawa – psychoterapeutka Tańcem i Ruchem

Certyfikowana psychoterapeutka Tańcem i Ruchem (DMT), absolwentka podyplomowych studiów w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, specjalista terapii środowiskowej, Zen Coachem, pedagog, terapeutka Kinezjologii Edukacyjnej, dyplomowana instruktorka improwizacji ruchu i symboliki ciała [...]

Michał Kubiak- Psycholog, Trener efektywności

Jestem trenerem efektywności, psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji. Moją największą pasją jest towarzyszenie ludziom w procesie zmian i rozwoju. Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Specjalizuję się w leczeniu zaburzeń lękowych. [...]

Joanna Sztuka – Psycholog

Dr Joanna Sztuka – Psycholog; doktor nauk humanistyczno-społecznych w dziedzinie psychologii (SWPS i PAN; obecny Uniwersytet SWPS); absolwentka Szkoły Trenerów Warsztatu i Treningu Psychologicznego (Ośrodek Intra); interwent kryzysowy (Studium Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej, [...]

Katarzyna Awruk – Psycholog

mgr Katarzyna Awruk psycholog, psychoterapeuta (aktualnie w trakcie całościowego, czteroletniego podyplomowego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych, organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej przy współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre), członek [...]

Joanna Józefowicz – Psycholog

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA, SEKSUOLOG –  terapia indywidualna, par i małżeństw, terapia seksuologiczna, terapia rodzin. Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej. Posiada uprawnienia PTPP do prowadzenia terapii indywidulanej, [...]

Anna Brzezińska – Psycholog, Coach

Psycholog, Certyfikowany Trener Talentów – GALLUP® Certified Strengths Coach, trener, wykładowca. Absolwentka GALLUP® Accelerated Strengths Course w Londynie. Ukończyła studia doktoranckie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Państwowej Akademii Nauk, studia magisterskie na kierunku [...]

Wojciech Pokój – Psycholog dziecięcy

Mgr Wojciech Pokój psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył Studium Terapii Uzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego [...]

Anna Szeremeti – Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie uzyskując tytuł zawodowy adwokata. Posiada kilkuletnie doświadczenie w bezpośrednim poradnictwie prawnym. Od lat jest związana ze środowiskiem [...]

Marcin Michalak

Konsultant Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, student psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Ukończył dwustopniowe szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na [...]

Ambasadorzy

Ariel Szczotok – Ratownik medyczny

Jestem w Fundacji, gdyż widzę konsekwencje agresji w rodzinie i na ulicy od tej bardziej bolesnej strony, a mianowicie świeżych urazów zarówno fizycznych, jak i psychicznych wykonując pracę ratownika medycznego. Z wykształcenia Ratownik Medyczny, Pielęgniarz, nauczyciel akademicki. Od 2006 roku [...]