Adam Oldak- Przewodniczący Rady Fundacji

Pedagog, pasjonat i społecznik z ciekawym dorobkiem zawodowym: wolontariusz warszawskiego Aresztu Śledczego, wolontariusz Domu Dziecka oraz Domu Opieki Społecznej, zaangażowany w terapię Anonimowych Alkoholików oraz Anonimowych Hazardzistów.
W wolnej chwili dziennikarz i baczny obserwator sceny politycznej.
Zainteresowany tematyką kryminalną oraz zagadnieniami dotyczącymi aktywnej działalności ludzi, teorią i praktyką pracy zespołowej, rozwiązywaniem konfliktów oraz wywierania wpływu na innych.
Kreatywny w przekazie, nowoczesny w myśleniu, twórczy w działaniu, aktywny we wspieraniu rozwoju Fundacji A.R.T.