Anna Szeremeti – Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie uzyskując tytuł zawodowy adwokata.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w bezpośrednim poradnictwie prawnym. Od lat jest związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych. W styczniu 2019 r. dołączyła do zespołu Fundacji A.R.T. gdzie udziela konsultacji prawnych. Pracuje z osobami będącymi często w szeroko pojętym kryzysie życiowym.

Konsultuje głównie sprawy z zakresu prawa rodzinnego – dotyczące dzieci, sytuacji prawnej w związkach, kwestii majątkowych, sytuacji osób doświadczających przemocy. Doradza także w sprawach cywilnych, w tym spadkowych oraz pomaga w sprawach pracowniczych, administracyjnych i karnych. Analizuje i tłumaczy podopiecznym Fundacji treść i znaczenie pism kierowanych do nich m.in. przez sądy, prokuratury, urzędy, komorników. Pomaga w sporządzaniu pism procesowych.

Zamknij