Izabella Polichnowska – Członek Zarządu Fundacji

Psycholog, certyfikowany trener Extended DISC – metoda oceny potencjału. W Fundacji A.R.T., jako koordynator projektów, zajmuje się pisaniem wniosków o dotacje, koordynuje projekty współfinansowane przez instytucje publiczne. Prowadzi również warsztaty i konsultacje dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców. Od 3 lat koordynuje i prowadzi zajęcia dla seniorów.

Posiada doświadczenie w zakresie: diagnozy i oceny potencjału; treningów interpersonalnych; szkoleń miękkich, zwłaszcza z zakresu komunikacji i radzenia sobie z emocjami i stresem; tworzenia i kompleksowego koordynowania projektów rozwojowych, szkoleniowych i edukacyjnych zarówno społecznych jak i komercyjnych.

Od ponad 3 lat wychowawca kolonii. Od 2019 roku prowadzi zajęcia dla dzieci w ramach międzynarodowego programu profilaktyki zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”.

Prywatnie mama dwójki dzieci oraz posiadaczka 4 czworonożnych, „przygarniętych” przyjaciół: kot, pies, dwie tchórzofretki.

Dlaczego Fundacja? Częściowo z egoizmu 😊 częściowo z altruizmu. Egoizmu – ponieważ osobistą radość i satysfakcję daje mi praca z osobami, które mojego zaangażowania potrzebują i którym – chociaż to jednostki – ono rzeczywiście pomaga. Z altruizmu – ponieważ uważam, ze człowiek to stworzenie stadne, relacyjne, potrzebuje zatem troski i wsparcia ze strony innych. A ta troska, relacja i wsparcie ma największa wartość gdy jest udzielana bezinteresownie. „W życiu istnieje tylko jeden sposób na to, aby być szczęśliwym: żyć dla innych.” (L. Tołstoj).

Zamknij