Anna Brzezińska – Psycholog, Coach

Psycholog, Certyfikowany Trener Talentów – GALLUP® Certified Strengths Coach, trener, wykładowca. Absolwentka GALLUP® Accelerated Strengths Course w Londynie. Ukończyła studia doktoranckie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Państwowej Akademii Nauk, studia magisterskie na kierunku psychologia stosunków międzykulturowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz posiada licencjat z ekonomii – Uniwersytet Gdański.

Absolwentka Szkoły Coachów- The Art and Science of Coaching, Erickson College International oraz Wszechnica, Uniwersytet Jagieloński; posiada certyfikat Certyfikat Trenera Biznesu- Szkoła Trenerów Biznesu „Matrik” oraz certyfikat trenera Extended Disc, ukończyła roczny cykl grupowych treningów balintowskich- Instytut Psychosomatyczny we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Balintowskim; trening kompetencji trenerskich w zakresie zarządzania zmianą. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia wielu programów szkoleniowych dla firm i instytucji. Prowadzi także wykłady i warsztaty ze studentami w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

Specjalizuje się m.in. w coachingu mocnych stron, treningach z komunikacji, asertywności, rozwoju potencjału osobistego, zarządzania zmianą, umiejętności menedżerskich, obsługi klienta, różnic międzykulturowych, profilaktyki antymobbingowej oraz radzenia sobie ze stresem.

W życiu zarówno zawodowym jak i osobistym stara się odkrywać i podążać za tym co służy człowiekowi.