Katarzyna Awruk – Psycholog

mgr Katarzyna Awruk

psycholog, psychoterapeuta (aktualnie w trakcie całościowego, czteroletniego podyplomowego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych, organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej przy współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre), członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jej praca podlega regularnej superwizji.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w organizacjach pozarządowych, jak i na oddziałach psychiatrycznych m.in. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis, na oddziale psychiatrycznym dziennym Szpitala Wolskiego, w poradniach psychologicznych, organizacjach pozarządowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach i szkoleniach. Jest autorem i współautorem kilkunastu interdyscyplinarnych artykułów naukowych, realizowanych w ramach projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Od kilku lat związana z Wydziałem Psychologii WSFiZ w Warszawie, gdzie jako wykładowca akademicki prowadzi zajęcia dydaktyczne z Klinicznej Diagnozy Psychologicznej, Psychoterapii oraz Psychologii Małżeństwa i Rodziny. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą w szczególności rodzinnych determinant reprezentacji umysłowych ciała, w ramach których aktualnie realizuje swoją dysertację.

Specjalizuje się w pomocy psychologicznej osobom doświadczającym różnorodnych trudności natury emocjonalnej i w relacjach interpersonalnych. Prowadzi konsultacje psychologiczne m.in. dla osób z zaburzeniami lękowymi (np. ataki paniki, lęk uogólniony), depresją, zespołem stresu pourazowego, zaburzeniami odżywiania itp.

 

Zamknij