Marcin Michalak

Konsultant Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, student psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Ukończył dwustopniowe szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Edukator w szkole demokratycznej, współorganizator warsztatów nt. zaburzeń psychicznych prowadzonych w warszawskich liceach, współprowadzący warsztatów dot. przemocy dla młodzieży. Od 8 lat wychowawca i instruktor na koloniach. Prowadził również zajęcia z kultury Europy i języka angielskiego dla dzieci w Chinach.

Prywatnie miłośnik obcych kultur, wspinaczki skałkowej i literatury.