„OCALENI OD PRZEMOCY” – kampania społeczna aktywizująca na lata 2013-2016

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy przy Kampanii  „Ocaleni od przemocy” Poprzez kampanię chcemy wesprzeć osoby dotknięte problemem przemocy, które nie otrzymały właściwej pomocy.

Cel krótko okresowy Kampanii: to zmiana nastawienia, świadomość praw i ich egzekwowanie, otwarcie dialogu społecznego.

Cel długookresowy Kampanii – lobbowanie za zmiana przepisów.

Poprzez różnorodność projektów w kampanii, chcemy pokazać, że można żyć inaczej, wystarczy nauczyć się poprosić o pomoc i ją egzekwować.

Poprzez Kampanie chcemy zwrócić uwagę na ważność umiejętności społecznych.

Kampania rozłożona jest na  3 lata skierowana do wszystkich osób, które zostały dotknięte przemocą. Aby przedstawić dokładnie problem przemocy każdej grupy podzieliliśmy kampanię na grupy odbiorców:

 • Skierowana do kobiet
 • Skierowana do mężczyzn
 • Skierowana do dzieci
 • DLA KAŻDEGO Z NAS

W trakcie kampani, planujemy zwrócić uwagę na elementarne prawo człowieka, do życia w pokoju, poprzez uświadomienie każdemu czlowiekowi jego prawa do emocji, a także w trzecim roku kampani do prawa lexis, które powinno chronić człowieka doświadczanego przemocą w rodzinie.  Poprzez cykl róznorodnych projektów chcemy zwrócic uwagę na to, że mozna zyc inaczej. Wystarczy chcieć poprosic o pomoc.

Harmonogram Kampanii „Ocaleni od przemocy“:

W I roku Kampanii:

 • wzbudzenie zainteresowania akcją poprzez zamieszczenie w Internecie filmu pokazowego http://www.youtube.com/watch?v=lZqPmWiEe-M, która została umieszczona w internecie
 • Stworzenie anonimowego forum związanego z akcją- „AFA-Anonimowe Forum Akcji”
 • fanpage na facebooku
 • publikacja listów ofiar uwolnionych od przemocy na forum
 • emisja spotów telewizyjnych
 • warsztaty dla osób profesjonalnie świadczących pomoc psychologiczną (wskazówki dot. diagnostyki)
 • I Forum A.R.T.
 • Powołanie Klubu środowisk Różnych A.R.T.
 • Regularne szkolenia wolontariuszy
 • W każdym miesiącu szkolenie społeczne w siedzibie Fundacji

 W II roku Kampanii:

 • moderowanie „AFA-Anonimowe Forum Akcji”
 • fanpage na facebooku
 • publikacja listów ofiar uwolnionych od przemocy na forum
 • emisja spotów telewizyjnych
 • warsztaty dla osób profesjonalnie świadczących pomoc psychologiczną (wskazówki dot. diagnostyki)
 • II Forum A.R.T.
 • Prowadzenie Klubu środowisk Różnych A.R.T.
 • Regularne szkolenia wolontariuszy
 • W każdym miesiącu szkolenie społeczne w siedzibie Fundacji
 • Stworzenie i prowadzenie portali:
  • Mamanaobcasach.pl
  • Meskipunktwidzenia.com.pl
  • Managernastarcie.pl
  • Artdlamlodych.pl
  • Fundacjaart.pl

W III roku Kampanii:

 • moderowanie „AFA-Anonimowe Forum Akcji”
 • fanpage na facebooku
 • publikacja listów ofiar uwolnionych od przemocy na forum
 • emisja spotów telewizyjnych
 • warsztaty dla osób profesjonalnie świadczących pomoc psychologiczną (wskazówki dot. diagnostyki)
 • III Forum A.R.T.
 • Prowadzenie Klubu środowisk Różnych A.R.T.
 • Regularne szkolenia wolontariuszy
 • W każdym miesiącu szkolenie społeczne w siedzibie Fundacji
 • Pikniki tematyczne
 • Stworzenie i prowadzenie portali:
  • Mamanaobcasach.pl
  • Meskipunktwidzenia.com.pl
  • Managernastarcie.pl
  • Artdlamlodych.pl
  • Fundacjaart.pl
 • Lobbowanie za zmianą przepisów poprzez pikniki tematyczne

Partnerzy Kampanii:

O Fundacji:

 • A.R.T fundacjaart.pl to projekt, który ma za zadanie podejmować działania prewencyjne oraz szeroko rozumianą pomoc ofiarom przemocy.
 •  Klub Środowisk Różnych A.R.T. –  doradztwopsychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób stykających się z przypadkami dzieci krzywdzonych.
 •  Organizujemy specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności społecznych- Szkoła Praktycznych Umiejętności Społecznych stworzona dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
 • Pozyskujemy środki na wsparcie dla dzieci chorych- Podopieczny Fundacji Bartosz Kowalski
 • Współpracuje z nami na stał 20 Wolontariuszy.

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy

pomoc@fundacjaart.pl

www.fundacjaart.pl

tel. Kom: 88 555 22 22
fax: 0-22 100 -64-91

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *