Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dn. 30.102013

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na Sprzęt komputerowy przenośny w ramach Festiwalu „Warszawo Lśnij” finansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Firma F.H.U. INTERBIS, Os. Jagiellońskie 6/7, 63-000 Środa Wlkp.

Cena oferty: 2529 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 pzp, tj. zgodnie z kryteriami oceny ofert określanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij