Partner wspierający zadanie publiczne WARSZAWO LŚNIJ

Istniejąca od ponad 18 lat Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie uważana jest za jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Uczelnia prowadzi 11 kierunków studiów: Architektura (I i II stopień), Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Budownictwo, Ochrona Środowiska (I i II stopień), Edukacja Techniczno-Informatyczna, Zdrowie Publiczne, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I i II stopień) oraz Mechanika i Budowa Maszyn (Nowość).

WSEiZ spełnia krajowe oraz europejskie standardy nauczania, a dzięki doskonale przygotowanej kadrze naukowo-dydaktycznej oraz własnej, usytuowanej w centrum Warszawy, nowoczesnej bazie dydaktyczno-administracyjnej, cieszy się dużym uznaniem studentów. Wysoki poziom kształcenia oraz interdyscyplinarny charakter wiedzy, jaką zdobywają studenci WSEiZ, doceniany jest przez pracodawców i ekspertów z wielu dziedzin. WSEiZ tworzy wydziałowe Rady Pracodawców składające się z przedstawicieli firm i instytucji działających w branżach powiązanych z prowadzonymi kierunkami studiów, tak aby jak najlepiej przygotować absolwentów do pracy zawodowej.

Dzięki dużym wysiłkom organizacyjno-finansowym Uczenia stworzyła własną, usytuowaną w centrum Warszawy, nowoczesną bazę dydaktyczno-administracyjną. Cześć zajęć praktycznych odbywa się w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ w Klaudynie-Laskach. W listopadzie 2013 r. w dzielnicy Mokotów przy ul. Olszewskiej 12 planowane jest oddanie nowego gmachu administracyjno-dydaktycznego Uczelni, w którym powstaną m.in. kolejne pracownie projektowe. Utworzy on wraz z kompleksem budynków przy ul. Rejtana 16, nowe centrum Uczelni.

Ważną rolę w edukacji studentów na kierunkach artystycznych WSEiZ odgrywa organizacja wystaw, które odbywają się w Atrium budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16. Wystawy studentów Architektury, Architektury Wnętrz i Wzornictwa od lat cieszą się dużym zainteresowaniem odwiedzających Galerię Wydziału Architektury WSEiZ.

Więcej nt. wystaw prac studentów Wydziału Architektury WSEiZ: wseiz.pl/index.php/pl/o-uczelni/wystawy-prac-studentow

Więcej o WSEiZ: wseiz.pl

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij