Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Dzięki środkom pozyskanym w ramach FIO zrealizowaliśmy projekty:

    1. Rok 2013: Szkoła Praktycznych Umiejętności Społecznych www.spus.edu.pl. Wiedza i umiejętności, które nabyli Uczestnicy w ramach szkoleń ułatwiają pełnienie ról liderów wolontariatu pracowniczego w ich firmach i organizacjach. Wspólny udział w szkoleniach przedstawicieli dwóch sektorów pozwolił także nawiązać porozumienie o współpracy międzysektorowej. W projekcie uczestniczyło 16 osób:  8 przedstawicieli firm i urzędów oraz 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
    1. Rok 2017: „Rodzinna Klubokawiarnia Praska- Centrum Aktywności Lokalnej” realizowany razem z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

 

 

Projekt dla nas szczególnie ważny gdyż wsparł otwarcie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej https://pl-pl.facebook.com/rodzinnaklubokawiarniapraska/  – miejsca edukacji, wsparcia, rekreacji, integracji lokalnej społeczności w wymiarze między- oraz wewnątrzpokoleniowym.

Zapisz