ASOS/AKTYWNI+

Wspieramy aktywność i edukację seniorów oraz integrację wewnątrz i międzypokoleniową dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS).

  • Rok 2018 – „Seniorzy wiele warci” realizowany wspólnie z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,
  • Rok 2019 – „Seniorzy wiele warci 2” realizowany wspólnie z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
  • Rok 2021 – „Seniorzy wiele warci 3”

 

 

Zamknij