Fundacja Citi Handlowy

Fundacja Citi Handlowy powstała 25 lat temu. Za jej pośrednictwem Citi Handlowy realizuje największe w kraju ogólnopolskie i lokalne programy będące wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku.