Fundacja Grupy PKP

Fundacja Grupy PKP wsparła projekt „Nie bądź cień, weź coś zmień” !

Założenie projektu to pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, doświadczającym przemocy, alkoholizmu jednego z partnerów. Celem głównym projektu „Nie bądź cień, weź coś zmień” było pobudzenie przeżywających trudności rodzin z dziećmi (rodzice, opiekunowie, dziadkowie) do zmiany swojej sytuacji poprzez wzmocnienie funkcji i więzi rodziny, zapewnienie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego. Dzięki „przepracowaniu” swoich deficytów ze specjalistą, osoby niesamodzielne są w stanie zobaczyć, że można inaczej i dążyć do usamodzielnienia.

Wsparcie udzielane było w prowadzonej przez Fundację A.R.T. Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej przy ul. Dąbrowszczaków 8 lok. 111 w Warszawie.

Zamknij