Latarnicy Polski Cyfrowej 2020

Projekt „Latarnicy2020.pl” to jedna z największych w kraju inicjatyw na rzecz edukacji cyfrowej osób dorosłych.

Głównym celem projektu jest nabycie i podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych przez 29 464 uczestników projektu – mieszkańców województw objętych działaniami projektowymi oraz zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.