Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, powołaną w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej.

W ramach programów grantowych realizujemy:

  1. „Powiedz o tym komuś” trzyletni program dla osób doświadczających przemocy realizowany w latach 2021-2023
  2. „Seniorzy wiele warci” #sztukadziałania- program półroczny aktywizujący Seniorów.
Zamknij