Miasto Stołeczne Warszawa

Miasta Stołeczne Warszawa wspiera działania i inicjatywy Fundacji na rzecz rodzin, dzieci, osób zagrożonych przemocą, uzależnieniem, marginalizacją. W ramach dotacji otrzymanych w otwartych konkursach ofert lub pozyskanych od m.st. Warszawy grantów, realizowaliśmy niżej wymienione projekty:

Rok 2013:

Rok 2014:

Rok 2015:

Rok 2016:

Rok 2017:

Rok 2018:

 •  „Pikniki edukacyjne” inaugurujące 5 Festiwal Rodziny
 • „Rodzinna Klubokawiarnia Praska od nowa”
 • „Jesteś wiele wart 2”
 • „Noc muzeów”
 • „Czas dla Rodziny” realizowane wspólnie z Fundacją UNA
 • „Młodzi ART-yści”

Rok 2019:

 •  „Pikniki edukacyjne” inaugurujące 6 Festiwal Rodziny
 • „Czas dla Rodziny” realizowane wspólnie z Fundacją UNA
 • „Patent na moc” realizowany wspólnie z Fundacją UNA

Rok 2020:

 • „Czas dla Rodziny” realizowane wspólnie z Fundacją UNA
 • „Patent na moc” realizowany wspólnie z Fundacją UNA
 • „Solidne fundamenty”
 • „Poczuj się bezpiecznie”
 • „Praskie Dzieciaki”
 • „Miasteczko Mikołaja”
 • Konferencja online :”Powiedz o TYM komuś”

Rok 2021

 • „Czas dla Rodziny 2” realizowane wspólnie z Fundacją UNA
 • „Patent na moc 2” realizowany wspólnie z Fundacją UNA
 • „Jesteś wiele wart 3”
 • „Razem mamy moc”

Rok 2022

 • „Czas dla Rodziny 2” realizowane wspólnie z Fundacją UNA
 • „Patent na moc 2” realizowany wspólnie z Fundacją UNA
 • „Jesteś wiele wart 3”
 • „Razem mamy moc 2”
 • „Super Moce #Art2help”