Ministerstwo Sprawiedliwości

W 2017 roku zrealizowaliśmy kampanię: „Powiedz o TYM” komuś” , której celem było zwiększenie motywacji  ofiar przemocy do szukania pomocy, opowiedzenia o TYM czego doświadczają i zmiany swojej sytuacji życiowej.

Zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Zamknij