Ośrodek Pomocy Społecznej Wawer

Wspólnie z OPS WAWER realizowaliśmy dwa projekty unijne:
  1. „MAŁY KROK+ZMIANA=SUKCES NA RYNKU PRACY”, cel projektu: aktywizacja społeczno – zawodowa osób zamieszkałych w województwie mazowieckim, na terenie Dzielnicy Wawer, w wieku aktywności zawodowej – nieaktywnych lub  biernych zawodowo, bezrobotnych, z III profilem pomocy z UP, korzystających z PO PŻ, potrzebujących wsparcia by sprostać wymaganiom na rynku pracy, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  2. „Czas dla Rodzin”: zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej, przez objęcie kompleksowym wsparciem, działaniami aktywnej integracji.
Zamknij