Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawa

Urząd Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawa wspiera działania i inicjatywy Fundacji A.R.T.na rzecz rodzin, dzieci, osób zagrożonych przemocą, uzależnieniem, marginalizacją. W ramach dotacji otrzymanych w otwartych konkursach ofert, realizowaliśmy niżej wymieniony projekt:

  • „Praga przeciw przemocy”
Zamknij