Radio ESKA

Partner medialny wydarzeń charytatywnych Fundacji A.R.T.

Radio Eska, niegdyś działające pod nazwą „Radio S” istnieje od 12 lutego 1991 roku. Jego korzenie są jednak znacznie starsze – Eska wywodzi się bezpośrednio z tajnego Radia „Solidarność”, nadającego nielegalnie w latach PRL. Do 1998 r. Początkowo emitowany program posiadał charakter muzyczno-informacyjno-publicystyczny.

Gdy na początku 1993 roku stacje Radia Eska przejęły Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, rozpoczęto starania o zbudowanie na bazie posiadanych rozgłośni ogólnopolskiej sieci radiowej. Pierwszym krokiem w tę stronę było utworzenie sieci Super FM zrzeszających kilkanaście stacji lokalnych. Rozgłośnie zachowały początkowo samodzielność programową i dotychczasowe nazwy, a współpraca ograniczała się głównie do nadawania wspólnych serwisów informacyjnych. W styczniu 2000 roku stacje działające pod szyldem Radio S przyjęły nazwę Radio Eska, przez co nastąpiło ujednolicenie nazw.

Radio Eska nadaje program adresowany przede wszystkim do słuchacza w wieku 15–34 lat. Rozgłośnie sieci Eska nadają głównie program sieciowy produkowany w Warszawie, uzupełniając go lokalnymi serwisami informacyjnymi.

Zamknij