Podsumowanie konferencji: „Powiedz o tym komuś”

25 listopada odbyła się konferencja online „Powiedz o TYM komuś”.  

Konferencja adresowana była do ofiar i świadków przemocy oraz specjalistów, którzy zajmują się osobami uwikłanymi w przemoc. Prelegenci opowiedzieli o różnych rodzajach przemocy, przedstawili sytuacje jakich doświadczają ofiary, zachęcali do reagowania na przemoc. Konferencję otworzyli: Prezes Fundacji Agnieszka Tobota, Zastępca Burmistrza Pragi Północ Dariusz Kacprzak, a poprowadziła ją dziennikarka Patrycja Felińska.

Sędzia Anna Maria Wesołowska opowiedziała o tym, czego pragną dzieci, jakim dramatem jest dla nich przemoc, jakie wykroczenia popełniają. Jej wiedza poparta jest doświadczeniem w pracy z dziećmi. Prowadzi bowiem zajęcia dotyczące edukacji prawnej już dla przedszkolaków.  Sędzia poruszyła kwestie związane z profilaktyką przemocy ( bezpieczna szkoła), formami przemocy wobec nieletnich, odpowiedzialnością prawną nieletnich oraz roli rodziców w spójnym planie wychowawczym ze szkołą i innymi instytucjami zajmującymi się dzieckiem i rodziną.

Kolejny mówca, Mariusz Kędzierski, w przejmującym i inspirującym wystąpieniu, na własnym przykładzie, mówił o wyśmiewaniu, hejcie, i o tym, jak sobie z tym radzić. Mariusz urodził się bez rąk, doświadczył w życiu różnych zachowań ze strony innych osób. Pokazuje, że z przeciwnościami i przemocą można sobie poradzić. Jest mówcą motywacyjnym i artystą, którego prace kupowane są na całym świecie.

Przemoc przyjmuje różne formy, w tym ekonomiczną, która upokarza i czyni bezsilną osobę jej doświadczającą. Robert Damski, komornik sądowy, przedstawił sytuacje kobiet doświadczających przemocy ekonomicznej oraz dzieci pozbawionych alimentów. Jak sam mówi, jego nazwisko zobowiązuje, jest więc członkiem kilku stowarzyszeń wspierających kobiety, pracuje w zespołach, których celem jest wypracowanie mechanizmów i regulacji, dzięki którym dzieci czekające w Polsce na zasądzone alimenty, wreszcie je otrzyma.

Specjalista terapii uzależnień, Adam Nyk, mówił o uzależnieniach jako jednej z przyczyn przemocy i agresji. Mówił o różnych rodzajach, w tym nowych, używek. O tym, że czasy ani dla młodych ludzi ani ich rodziców nie są łatwe i coraz więcej młodych osób mierzy się z dolegliwościami psychicznymi. Podkreślił rolę słuchania siebie nawzajem, słuchania swoich dzieci w profilaktyce przemocy.

Uczestnicy konferencji komentowali na czacie jej przebieg, zadawali pytania, na które prelegenci odpowiedzieli w debacie  podsumowującej konferencję.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Nagranie wystąpień oraz debaty podsumowującej jest dostępne na YouTube Fundacji A.R.T. :

Część pierwsza: wystąpienia Sędzi Anny Marii Wesołowskiej oraz Mariusza Kędzierskiego

Część druga : wystąpienia Roberta Damskiego, Adama Nyk oraz debata podsumowująca.

Do 02.12.2020 konferencję obejrzało łącznie 2353 osób.

Liczba odbiorców wydarzenia na FB wyniosła 101 152 osoby (dane statystyczne Facebook).

Zapraszamy do Galerii

Dziękujemy wszystkim Partnerom za zaangażowanie i pomoc w rozpowszechnieniu informacji o konferencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij