Podsumowanie Konferencji: ”Zauważ nasze słowa”, której Partnerem była Fundacja A.R.T.

Konferencja „Zauważ nasze słowa” rozpoczęła Kampanię Społeczną „Nie migaj się”. Czas trwania: od września 2013 roku do czerwca 2014 r. Dnia 18 czerwca 2013 roku. Miejsce: Stadion Narodowy

Cel całej Kampanii:

 • Edukacja dotycząca życia osób głuchych (obalanie mitów),
 • Promowanie języka migowego, jako pomostu komunikacyjnego,
 • Włączenie osób głuchych w aktywne życie społeczne,
 • Walka z wykluczeniem społecznym (przełamanie lęku),
 • Motywowanie do działania i „samowystarczalności”,
 • Tworzenie produktów/ usług do klienta głuchego,
 • Aktywizacja zawodowa osób głuchych (wykorzystanie potencjału),
 • Pokazanie dobrych praktyk.

W konferencji dnia 18 czerwca wzięło udział 104 osoby z 135 zarejestrowanych uczestników.

Patronat Honorowy nad Konferencja i całą kampania społeczną „Zauważ nasze słowa” objęła: z ramienia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Pani Agnieszka Kozłowska – Rajewicz. Swoją obecnością zaszczyciły nas takie osoby publiczne jak: Pani Mariia Reutt Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wraz z Panią Joanną Krawczyk Naczelnik Wydziału Naboru w S.C. oraz Kadr Wyższych Stanowisk w S.C. Departament Służby Cywilnej w Kancelarii Rady Ministrów. Przedstawiciele miasta st. Warszawy Pani Monika Muszyńska Naczelnik Urzędu miasta st. Warszawy Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych.

Główni uczestnicy konferencji:

 • osoby Głuche: około 20% uczestników,
 • osoby prywatne uczące się języka migowego,
 • pracownicy Urzędów Pracy (Warszawa, Pruszków, Piaseczno),
 • Urząd Miasta st. Warszawy,
 • pracownicy placówek oświatowych,
 • wykładowcy akademiccy (z całej Polski – Gdaosk, Lublin, Katowice, Bydgoszcz, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski).

Nasi prelegenci:

 1. Sławomir Łuczywek – Dyrektor Migam.pl,
 2. Danuta Mikulska, Joanna Kołodziejska – Klub Koko,
 3. Renata Świderska – tłumacz PJM, Guide Sign,
 4. Damian Rzeźniczak – metodyk PJM,
 5. Arkadiusz Bazak – Teatr Deaf Poland,
 6. Przemysław Kuśmierek – CEO i PM Migam.pl,
 7. Krzysztof Folek – ISVs, Startups, New Business Ventures. Microsoft Polska,
 8. Marzena Mazur – psycholog biznesu, doktor psychologii, wykładowca akademicki, coach, trener i dziennikarz radiowy,
 9. Dorota Wasilewska – Fundacja „TON”,
 10. Zespół Studentów Enactus, Uniwersytet Łódzki:
  • Marianna Palczewska – Koordynator i pomysłodawca projektu „Sign Me In”,
  • Justyna Kustra – studentka IV roku Socjologii na Uniwersytecie Łódzkim,
  • Rafał Baranowski – student Informatyki na Uniwersytecie Łódzkim.
 11. Robert Wróbel – Wytwórnia Dobrych Idei.

W przerwie pomiędzy panelami można było zbadad słuch dzięki Polskiemu Związkowi Protetyków. Narodowy Bank Polski wystawiła swoje stoisko i rozdawał darmowe Leksykon Bankowości w języku migowym.

Partnerzy medialni i merytoryczni:

 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • TV Deaf.com
 • Głuchy Świat

Rejestracja w konferencji była dobrowolna, zostały udostępnione kody do rejestracji przez system Evenea.

Całkowity koszt zorganizowania konferencji to 40 tyś zł. Kwota uzyskanego wsparcia to 21 tyś.

Nie mogliśmy przeznaczyd żadnej kwoty na rehabilitację Bartosza Kowalskiego, gdyż nie pozyskaliśmy żadnych dochodów. Serdecznie Dziękujemy Orange za wsparcie nas w tej akcji. Wiemy, że nasz działania przynoszą ogólno społeczne korzyści. Zapraszamy do udziału w kolejnych naszych Konferencjach i akcjach społecznych.

Liczymy na dalszą współpracę

Członkowie akcji:
„Nie migaj się”

Planujemy:

 • 8 konferencji w całej Polsce
 • 9 miesięcy aktywnej kampanii
 • Zaczynamy udziałem w październiku 2013 r.w projekcie „Miasto Głuchych”
 • Nagroda dla placówek przyjaznych Osobom Głuchym
 • Projekt szkoleń osób Głuchych / aktywizacja zawodowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij