Podsumowanie roku 2020

Nowy 2021 Rok – nowych 365 szans na szczęście, a jaki był ten stary 2020? Nie był łatwym czasem, ale zadziało się w nim wiele dobrego.

Zanim jednak kartki zaczniemy zapisywać bieżącymi działaniami, pomysłami, sukcesami, ale także i trudami, chcemy choć trochę podsumować to, co działo się w 2020 roku. Nie dla projektów samych w sobie, ale w podziękowaniu dla wszystkich osób, które brały w nich udział, czyniąc je wyjątkowymi.

Człowiek jest w stanie dokonać wszystkiego, musi tylko chcieć i starać się to zrobić.

Richard Branson

Co się u nas działo – zobaczcie sami.

 1. Udzieliliśmy 1239 godzin wsparcia osobom w kryzysach oraz doświadczającym przemocy. Od 12 marca…lock down, ale nie przestaliśmy działać nawet na chwilę. Szybko przystosowaliśmy się do nowej rzeczywistości, a stacjonarne konsultacje specjalistyczne przenieśliśmy do świata online, proponując klientom najlepsze dla nich sposoby skorzystania z naszej pomocy. Jak nam to poszło? Po kilku miesiącach wchodzenia na nieznane wody, awariach spowodowanych przeciążonymi komunikatorami internetowymi jesteśmy w styczniu planując dla Was nowe, jeszcze lepsze rozwiązania.

Wsparcie dzięki: Miasto Stołeczne Warszawa, Narodowy Instytut Wolności, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci.

 1. #pociągdoprofilkatyki to nowy projekt Fundacji A.R.T., którego celem jest edukacja w obszarze własnego bezpieczeństwa oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym.

O bezpieczeństwie własnym i w otoczeniu, w którym mieszkają, Seniorzy (projekt „Seniorzy wiele warci 2„) oraz  Młodzież (projekt „Patent na MOC”)  rozmawiali z przedstawicielami Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pragi Północ – Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Dzielnicowymi z Pragi Północ – Komenda Główna Policji. Spotkania odbyły się w Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej. W spotkaniu wzięło udział 40 Seniorów i 20 Młodzieży z pobliskiej SP NR 258. Projekt został wstrzymany z powodu koronawirusa, ale liczymy, że w tym roku będziemy mogli go uruchomić.

GALERIA

 1. Rodzinna Klubokawiarnia Praska na ul. Dąbrowszczaków 8 lok. 111. na stałe zapisała się na Warszawskiej Mapie Miejsc dla Rodzin. Odbywają się tu warsztaty dla dorosłych oraz dzieci. W ofercie znajdują się zajęcia edukacyjne, artystyczne, relaksacyjno-ruchowe, muzyczne, wspomagające rozwój zainteresowań, kompetencji wychowawczych, psychomotoryczny i warsztaty rodzinne. Nie brakuje również przestrzeni na wspólne spędzanie czasu: gry planszowe, kącik zabaw i książki. Tak działaliśmy do marca, później nasza aktywność przeniosła się do przestrzeni wirtualnej. Rozpoczęliśmy nagrywanie filmów dla naszych Milusińskich, a warsztaty dla rodziców prowadzone były w trybie online.

Mówili o nas:

http://www.zmaluchem.pl/miejsce-dla-dzieci/warszawa/p/193-rodzinna-klubokawiarnia-praska

https://goingapp.pl/wydarzenie/mali-einsteini-w-rodzinnej-klubokawiarni-praskiej/czerwiec-2019

https://spis.ngo.pl/90868-rodzinna-klubokawiarnia-praska

https://www.evepla.com/PL/Warsaw/1779273425690940/Rodzinna-Klubokawiarnia-Praska-Fundacji-ART

https://empikbilety.pl/wydarzenie/mali-einsteini-w-rodzinnej-klubokawiarni-praskiej/czerwiec-2019

https://allevents.in/warsaw/praskie-brzd%C4%85ce-w-fundacji-art/200020407416646

https://waw4free.pl/wydarzenie-78756-kochane-dziecko-to-zdrowe-dziecko-warsztat-online-dla-rodzicow

 1. Trzecie Urodziny Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej. Jak co roku okazji do świętowania jest wiele. 09.02.2020 roku Rodzinna Klubokawiarnia Praska  obchodziła swoje 3 urodziny!!! To dla nas ogromny zaszczyt, bo swoim świętem wpisujemy się również w urodziny Pragi Północ, która w tym roku kończy 372 urodziny. Przed południem 20 dzieci do 7 lat bawiła się razem z rodzicami pod okiem animatorek. Po południu, tym razem z 50 seniorami bawiliśmy się na koncercie znanego, zaprzyjaźnionego akordeonisty – Roberta Lipki.

GALERIA

Mówili o nas:

https://waw4free.pl/wydarzenie-69929-dzieciecy-bal-urodzinowy-w-rodzinnej-klubokawiarni-praskiej

https://warszawa.naszemiasto.pl/372-urodziny-warszawskiej-pragi-darmowe-koncerty-imprezy-i/ar/c13-7539907

https://kidos.pl/blog/bezplatne-wydarzenia-weekendowe-dla-dzieci-w-warszawie-luty-2020/

https://waw4free.pl/wydarzenie-69931-koncert-na-trzecie-urodziny-w-rodzinnej-klubokawiarni-praskiej

 1. Od 1 grudnia 2018 do 30 listopada 2021 roku Fundacja A.R.T. i Fundacja UNA realizują projekt „Czas dla Rodziny”. Obejmuje on kompleksowe działania o charakterze edukacyjnym, rozwojowym, wspierającym i integrującym, skierowane do rodzin oczekujących na narodziny dziecka, rodzin z dziećmi w wieku do lat 5, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 1-3, zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy. Współpraca Fundacji pozwala nam objąć kompleksowo cały system rodzinny co jest mocną stroną projektu. Zaproponowaliśmy w nim zajęcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym dla rodzin z małymi dziećmi, uwzględniające udział dziadków, opiekunów oraz potrzeby ogólnorozwojowe dzieci w poszczególnych przedziałach wiekowych. Zajęcia sprzyjają integracji międzypokoleniowej oraz budowaniu rodzinnych więzi. W projekcie udzielono 50 godzin konsultacji indywidualnych ( w tym online) oraz odbyło się 90 godzin warsztatów dla dzieci oraz rodziców ( w tym online).
 1. Nowy program pomocowy (2019-2020) – PATENT NA MOC realizowany przez Fundację ART i Fundację UNA dla osób doświadczających przemocy w Rodzinie. W projekcie udzielono 380 godzin konsultacji indywidulanych dla osób doświadczających przemocy, odbyło się 84 godziny warsztatów dla młodzieży (w tym 43 godziny wolontarystyczne). Zajęcia odbywały się hybrydowo w formule stacjonarnej oraz online. Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
 1. Fundacja A.R.T. otrzymała dofinansowanie projektu „WARTo postawić na solidne fundamenty” złożonego w ramach Konkursu ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, w Priorytecie 1a „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego”. Projekt realizowany w latach 2019-2021. W ramach zadania udzieliliśmy 500 godzin wsparcia specjalistycznego ( psycholog, pedagog, prawnik).
 1. Pojawialiśmy się w mediach by mówić głośno o przemocy: Polskie Radio CZWÓRKA, Radio ESKA ROCK- „Drogowskazy”, program dla młodzieży RABAN, RADIO DLA CIEBIE, HALO RADIO, POLSAT NEWS.
 1. Na początku marca uruchomiliśmy: „Help desk emocjonalny”, dzięki któremu działania biznesowe wspierały naszą działalność statutową. Dzięki temu projektowi współpracowaliśmy z największymi firmami na polskim rynku, dla których udzieliliśmy 300 godzin wsparcia specjalistycznego.
 1. Dzięki życzliwości firmy WADIM PLAST otrzymaliśmy przyłbice dla naszych 70 Seniorów.
 1. Nie zrealizowaliśmy naszego kluczowego projektu jakim jest Festiwal Rodziny, ale za to miło wspominaliśmy poprzednie edycje- zerknijcie do galerii.
 1. W 2019/2020 roku Trenerzy Fundacji A.R.T. na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach realizowali program: Przyjaciele Zippiego, na który składa się 6 części tematycznych (po 4 spotkania w każdej części): uczucia, komunikacja, przyjaźń, rozwiązywanie konfliktów, przeżywanie zmiany i straty, radzenie sobie z trudnościami. Do momentu zawieszenia działań związanych z sytuacją pandemii 275 dzieci z mareckich przedszkoli i szkół brało udział w zajęciach.
 1. Fundacja A.R.T. we współpracy z Robertem Lipką z okazji Rocznicy Powstania Warszawskiego zorganizowała międzypokoleniowe spotkanie muzyczne „A NIECH TO SZLAGIER”, które odbyło się w Ogródku Domu Samotnej Matki i Dziecka przy ul, Szymanowskiego 4a na warszawskiej Pradze Północ. W koncercie wzięło udział 50 Seniorów.

Projekt współfinansowany przez STOCZNIA, biuro Programu Wsparcia: „Mobilni w kulturze”.

 1. Dzięki realizacji zadania „Razem mamy MOC”, dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uzyskaliśmy środki na udzielenie 100 godzin indywidualnego poradnictwa specjalistycznego mieszkańcom województwa mazowieckiego, potrzebującym wsparcia w związku z radzeniem sobie z emocjami i trudną sytuacją osobistą spowodowaną epidemią covid-19. W ramach konsultacji, w Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej, potrzebujący skorzystali ze wsparcia: psychologa, psychologa dziecięcego, pedagoga i prawnika.

Mówili o nas:

https://waw4free.pl/informacja-813-bezplatne-konsultacje-psychologiczne-i-prawne

 1. Dzięki życzliwości oraz społecznemu zaangażowaniu firmy Kaufland, otrzymaliśmy bon na zakupy produktów spożywczych na zajęcia dla rodzin, młodzieży i seniorów. Produkty nabywaliśmy w sklepie Kaufland przy ul. Stalowej w Warszawie.
 1. Reprezentacja Fundacji A.R.T. została zakwalifikowana na bezpłatne, 5-dniowe szkolenie w projekcie „Fundraiserzy – liderzy NGO”! Konkurencja była zacna: 102 organizacje z całej Polski, z których wybranych zostało 12 dwuosobowych zespołów. Głównymi kryteriami wyboru była jakość nadesłanych planów działania i gotowość organizacji do rozwijania fundraisingu. Bardzo ważna jest dla nas ciągłość w prowadzeniu wszelkich działań dla naszych podopiecznych, dlatego priorytetowe jest dla nas poznanie skutecznych sposobów pozyskiwania na nie środków oraz stabilizacja finansowa Fundacji. Projekt “Fundraiserzy – liderzy NGO” realizowany był przez Polskie Stowarzyszenie Fundarisingu  i współfinansowany ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

GALERIA

 1. We wrześniu 2020 roku w Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej rozpoczęły się zajęcia z projektu  „Latarnicy2020.pl”. Stanowi on inicjatywę na rzecz edukacji cyfrowej osób w wieku 44-64 lata oraz powyżej 65 roku życia, którzy s największą w naszym kraju grupą wykluczoną cyfrowo. Szkoleniem zostało objęte 20 Seniorów. Szkolenia współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencji społeczeństwa, Działanie 3.1– działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Dzięki projektowi „Latarnicy2020” nasi Seniorzy są z nami w stałym kontakcie. Możliwości jakie stwarza wirtualna przestrzeń pozwoliły nam w czasach pandemii na widywanie się na ekranach urządzeń.
 1. Fundacja A.R.T. została zaproszona do projektu „Na Cud nad Wisłą”, którego pomysłodawcą była Fundacja Rezonanse Kultury. W październiku zrealizowaliśmy warsztatów oparte na rozmowach o ogólnym narodowym Cudzie nad Wisłą oraz na pracy z własnym postrzeganiem i rozumieniem cudu, nawiązywaniem międzypokoleniowego dialogu na ten temat, odbudowywaniem wspólnoty. Dopełnieniem warsztatów była wycieczka, podczas której uczestnicy projektu wspólnie odkryli ślady Cudu nad Wisłą. W projekt zaangażowani byli prascy Seniorzy (10 osób) oraz Młodzież ( 10 osób), którzy na stałe uczęszczają na zajęcia w Fundacji A.R.T.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

GALERIA

 1. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci i firmie SIEMENS przez miesiąc mogliśmy dzielić się posiłkami z potrzebującymi Seniorami. Zaopiekowaliśmy grupę 15 osób.
 1. Projekt PRASKIE CSR – Praskie Centrum Społecznego Rozwoju. Od 2008 roku pomagamy ofiarom przemocy poprzez udzielanie specjalistycznego, indywidualnego wsparcia. Od marca 2020 roku nastąpił wzrost Potrzebujących o 150%! Na długofalową pomoc specjalistyczną stać niewiele osób, na kilkumiesięczne oczekiwanie na jej udzielenie – nie stać prawie nikogo. Takiej pomocy może potrzebować każdy: nagle, nieoczekiwanie, w końcu. Dlatego Fundacja A.R.T. postanowiła stworzyć na warszawskiej Pradze Północ nowe miejsce, czyli „PRASKIE CSR” (Praskie Centrum Społecznego Rozwoju). Miejsce dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów zagrożonych, uwikłanych w przemoc, doświadczających związanych z tym trudności: osobistych, partnerskich, opiekuńczo-wychowawczych, prawnych. Profesjonalną i bezpłatną pomocą służyć im będą: psycholodzy (w tym dziecięcy), pedagodzy, terapeuci, psychiatra, prawnik. Pierwszy krok za nami! Wynajęliśmy lokal przy ul. Dąbrowszczaków 8, który wymaga remontu i adaptacji pomieszczeń na gabinety specjalistów, w tym psychiatry oraz sali do warsztatów grupowych. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wpłaty i wspólne budowanie dobra, dziękujemy tez firmom od których otrzymaliśmy materiały potrzebne do remontu – STO, Integrity Partners, Polskie Składy Budowlane, Castorama, Leroy Merlin, AkzoNobel.
 1. „Powiedz o tym komuś” – Konferencja online rozpoczynająca Międzynarodową Kampanie 16 Dni Działań Przeciw Przemocy ze względu na Płeć 25.11.2020.

Konferencja adresowana była do ofiar i świadków przemocy oraz specjalistów, którzy zajmują się osobami uwikłanymi w przemoc. Prelegenci opowiedzieli o różnych rodzajach przemocy, przedstawili sytuacje jakich doświadczają ofiary, zachęcali do reagowania na przemoc. 

Nagranie wystąpień oraz debaty podsumowującej jest dostępne na YouTube Fundacji A.R.T.:

Część pierwsza: wystąpienia Sędzi Anny Marii Wesołowskiej oraz Mariusza Kędzierskiego

Część druga: wystąpienia Roberta Damskiego, Adama Nyk oraz debata podsumowująca.

Do 02.12.2020 konferencję obejrzało łącznie 2353 osób.

Liczba odbiorców wydarzenia na FB wyniosła 101 152 osoby (dane statystyczne Facebook).

GALERIA

Mówili o nas:

https://waw4free.pl/wydarzenie-78719-powiedz-o-tym-komus-konferencja-online

https://empikbilety.pl/wydarzenie/powiedz-o-tym-komus-konferencja-online/listopad-2020

http://przemoc.edu.pl/powiedz-o-tym-komus-konferencja-online-25-11-2020r/

https://pcprnt.pl/n,powiedz-o-tym-komus-konferencja-online-25112020r

https://allevents.in/online/powiedz-o-tym-komu%C5%9B-konferencja-online/200020361501353

http://sownowasarzyna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=65:konferencja-on-line-powiedz-o-tym-komu&catid=1:aktualnosci&Itemid=2

http://www.mgops.nowasarzyna.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=546:powiedz-o-tym-komu&catid=39:aktualnoci

http://www.mops.lukow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=122

 1. W dniach od 25 listopada do 10 grudnia włączyliśmy się w międzynarodową Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć. Dzięki realizacji zadania „PRAGA PRZECIW PRZEMOCY” przez 14 kolejnych dni publikowaliśmy posty i artykuły, w których poruszaliśmy tematy, stereotypy związane ze zjawiskiem przemocy. Posty i artykuły umieszczane były na stronach Fundacji, w mediach społecznościowych, w utworzonym na FB wydarzeniu #Pragaprzeciwprzemocy oraz w grupach i forach dedykowanych mieszkańcom Pragi Północ. Ilość odbiorców kampanii wyniosła 19,5 tysiąca osób, z czego najliczniejszą grupę stanowiły kobiety.

Zadanie współfinansowane ze środków Dzielnicy Praga Północ.

 1. Fundacja A.R.T. organizowała Miasteczko Mikołaja online 12 grudnia 2020 r. Od listopada rozpoczęliśmy przygotowania i ogłosiliśmy aż 4 świąteczne konkursy z nagrodami. 12 grudnia spotkaliśmy się online podczas Miasteczka Mikołaja Fundacji A.R.T.. Transmisję obejrzało 700 osób. A prezenty od naszych Darczyńców dotarły do 200 dzieci.

Nagraną podróż Mikołaja i rozrabiające Elfy możecie obejrzeć na kanale YouTube Fundacji A.R.T.

GALERIA

 1. Fundacja A.R.T. partnerem kalendarza charytatywnego na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Linki: https://mtv24.tv/artykuly/wydarzenia/comfortowa_zima_2021_kalendarz_charytatywny_na_rzecz_fundacji_a_r_t_przeciw_przemocy-17796.html?fbclid=IwAR2KZ6uBAWOdhszoQ6whqav_1dc1rWJw_IlLkGPpEG0FW_PqGlP211XbS1c

 1. Dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa mogliśmy wyposażyć się w środki ochrony osobistej.
 1. W dniu 26 listopada 2020 roku pożegnaliśmy dotychczasowych członków Rady Fundacji A.R.T.: Kazimierza Walijewskiego oraz dr. Katarzynę Bocheńską – Włostowską. Zarząd wraz z Przewodniczącym Rady Fundacji powołali nowych Członków Rady Fundacji: Roberta Damskiego i Mariusza Kędzierskiego.
 2. Dzięki współpracy z III Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ prace społecznie użyteczne odbywało u nas 14 osób.

Dziękujemy WAM WSZYSTKIM za obecność, za pomoc, za wsparcie, za wsparcie finansowe, za wsparcie rzeczowe, za dobre słowo, za konstruktywną krytykę, za uśmiech, za wyrozumiałość, za bezinteresowną pomoc, za każdy dzień wspólnych projektów.

Pamiętajcie, że w swoich rocznych zeznaniach możecie przekazać nam swój 1%, abyśmy mogli objąć wsparciem więcej Potrzebujących. Wystarczy wpisać nasz KRS 0000318649 w odpowiednim okienku.

Możecie wspierać działania na rzecz Podopiecznych przez cały rok- małe, ale systematyczne wpłaty pozwolą nam robić jeszcze więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij