„PORADNIA M@ILOWA A.R.T.” wsparciem Kampanii „OCALENI OD PRZEMOCY”

Celem ogólnym projektu „poradnia m@ilowa” jest zapewnienie mieszkańcom miast i miasteczek, a także osobom mieszkającym poza granicami naszego kraju wsparcia i poradnictwa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szczegółowym celem jest prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego w formie poradni mailowej, prowadzenie grup wsparcia oraz utworzenie i doskonalenie bazy instytucji pomagających w rozwiązaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób doświadczających przemocy.

Wśród naszych klientów są osoby, które mieszkają w małych miasteczkach i wsiach, a także poza granicami kraju gdzie dotarcie z realną pomocą jest utrudnione,  a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Istnieje także pewna grupa klientów, którzy ze względu na uwarunkowania środowiskowe i sytuacje rodzinną, nie mogą i nie skorzystają z pomocy istniejących ośrodków pomocowych znajdujących się w danym środowisku. Istnienie centrum internetowej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie działa na zasadzie odpowiedzi na konkretnie sprecyzowane pytanie. Dodatkowym wsparciem dla poradni mailowej jest utworzenie i nowelizacja bazy instytucji pomocowych. Chcielibyśmy pomagać skutecznie, diagnozować sytuację, pomagać kierując do realnych osób w otoczeniu kobiety, która doznaje przemocy.

Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada nowe obowiązki zarówno na administrację rządową a także na samorządy,  zwiększając tym samym zakres oddziaływania oraz pomocy osobom uwikłanym w przemoc. Dotychczas istniejące formy pomocy instytucjonalnej wymagają zwiększonych nakładów a i tak pewne działania nie zostaną objęte całościową ochroną przed przemocą. Poradnia mailowa jako nowoczesny środek wyrazu dociera do nieokreślonej grupy ludzi i jest działaniem innowacyjnym i praktycznie nie wykorzystywanym na szerszą skalę na terenie kraju.

W Polsce nie ma też aktualnej bazy instytucji pomagających w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a dotychczas istniejące bazy są mocno przestarzałe, niekompletne i mało przydatne do pracy w poradni mailowej. Baza instytucji – mimo ogromnego wysiłku do jej utworzenia i prowadzenia – jest wsparciem projektu poradni mailowej.

Pomysłodawcą i koordynatorem Projektu: poradnia m@ilowa jest Kazik Walijewski – specjalista od lat zajmujący się problemem przemocy w rodzinie, mający doświadczenie w tego rodzaju pracy m.in. prowadzący forum „Niebieskiej Linii”, oraz facebookowe strony Centrum Praw Kobiet oraz „Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet”, prowadzący realna grupę wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy i udzielający porad z zakresu administracyjno-prawnego.

Napisz poradnia@fundacjaart.pl lub pomoc@fundacjaart.pl, nie zostawimy Cię samego z Twoim problemem!

Partnerzy Kampanii:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij