„Powiedzmy o tym komuś”

Cieszymy się, że możemy realizować projekt „Powiedzmy o tym komuś” współfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego 🫶, który będzie prowadzony przez najbliższe trzy lata.

‼️Głównym celem projektu jest edukacja oraz profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej‼️

Od 15 lat Fundacja A.R.T. wspiera osoby doznające przemocy, angażując się w walkę z tym problemem, na wielu płaszczyznach społecznych.

„𝙲𝚒ą𝚐𝚕𝚎 𝚘 𝚝𝚎𝚓 𝚙𝚛𝚣𝚎𝚖𝚘𝚌𝚢”,

„𝙸 𝚝𝚊𝚔 𝚖𝚒 𝚗𝚒𝚔𝚝 𝚗𝚒𝚎 𝚙𝚘𝚖𝚘ż𝚎”

„𝚄 𝚗𝚊𝚜 𝚠 𝚜𝚣𝚔𝚘𝚕𝚎 𝚝𝚘 𝚠ł𝚊ś𝚌𝚒𝚠𝚒𝚎 𝚙𝚛𝚣𝚎𝚖𝚘𝚌𝚢 𝚗𝚒𝚎 𝚖𝚊”

„𝙽𝚒𝚎𝚍ł𝚞𝚐𝚘 𝚝𝚘 𝚗𝚊 𝚍𝚣𝚒𝚎𝚌𝚔𝚘 𝚗𝚒𝚎 𝚋ę𝚍𝚣𝚒𝚎 𝚖𝚘ż𝚗𝚊 𝚔𝚛𝚣𝚢𝚔𝚗ąć 𝚋𝚘 𝚠𝚜𝚣𝚢𝚜𝚝𝚔𝚘 𝚝𝚘 𝚓𝚎𝚜𝚝 𝚙𝚛𝚣𝚎𝚖𝚘𝚌”

„𝙼𝚊 𝚋𝚢ć 𝚝𝚠𝚊𝚛𝚍𝚢 𝚊 𝚗𝚒𝚎 𝚖𝚒ę𝚔𝚔𝚒- 𝚖𝚊𝚝𝚔𝚊 𝚘 𝟷𝟶-𝚕𝚎𝚝𝚗𝚒𝚖 𝚜𝚢𝚗𝚞”.

‼️Takie słowa często padają podczas konsultacji indywidualnych, warsztatach dla rodziców, nauczycieli i pedagogów.‼️

W trakcie naszej pracy często słyszymy opowieści dotkniętych przemocą osób, które wątpią, czy warto mówić o swoich doświadczeniach. Często zdarza się, że przemoc pozostaje niewidoczna, a ofiary nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Dlatego też stawiamy sobie za cel rozbicie tego milczenia i dotarcie z naszym przesłaniem do jak najszerszego grona społeczeństwa.‼️

W ramach projektu „Powiedzmy o tym komuś” przeprowadzimy szereg działań edukacyjnych, profilaktycznych oraz informacyjnych:

➡️Kampania społeczno-informacyjna: dotyczyć przeciwdziałania przemocy domowej, zmierzając do zwiększenia motywacji osób doznających przemocy oraz świadków do zgłaszania, reagowania i szukania pomocy.

➡️Dodruk komiksu dla dzieci i młodzieży: rodzaje przemocy, skutki, stereotypy, gdzie szukać pomocy. Komiks został zaprojektowany i wydany w 2023 roku, w ramach projektu „Powiedz o TYM komuś #Art2help” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Jest dostępny również online https://fundacjaart.pl/…/2023/06/komiks-fundacja-a.r.t.pdf .

➡️Wydanie książki dotyczącej przemocy: „Historia jednej znajomości”, została napisana przez Prezeskę Fundacji A.R.T. Na podstawie jej 15-letniego doświadczenia w pracy z osobami doznającymi przemocy.

➡️Spotkania autorskie „Porozmawiajmy o sprawach ważnych, trudnych i odważnych”

➡️Działania edukacyjne i profilaktyczne dla specjalistów: szkolenia, konferencja dla specjalistów i służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

➡️Działania edukacyjne i profilaktyczne adresowane do dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów oraz grona pedagogicznego szkół

➡️Konferencje dla dzieci i młodzieży: „Powiedzmy o TYM komuś” realizowane w szkołach podstawowych, położonych na terenie gmin wiejskich.

➡️Warsztaty dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkół podstawowych oraz rodziców: w których odbędą się konferencje dla młodzieży.

➡️Stanowisko „Przeciw Przemocy” podczas organizowanego przez Fundacja ART co roku 8 Festiwal Rodziny

➡️Konsultacje specjalistyczne‼️

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za wsparcie i za to, że JESTEŚCIE z nami! 🌟🤝

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

#Mazowszepomaga#MCPSpomaga#progrsmywsparcia#solidarnośćmazowiecka#MCPS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij