Poradnia meilowa

„Poradnia mailow@” jest projektem, który ma za zadanie zapewnienie mieszkańcom miast i miasteczek, a także osobom mieszkającym poza granicami naszego kraju wsparcia i poradnictwa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowym celem jest prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego w formie poradni mailowej, prowadzenie grup wsparcia oraz utworzenie i doskonalenie bazy instytucji pomagających w rozwiązaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie.

[siteorigin_widget class=”wp_mf_post_box_line”][/siteorigin_widget]
Zamknij